А това справедливо ли е?

Не е справедливо да отпаднат привилегиите на малка група данъкоплатци и те да плащат такива данъци както всички останали. Това чуваме като коментар през последните дни по повод на идеята да се въведе плосък данък от 10% за всички и едновременно с това да се премахнат всички преференции и привилегии за отделни групи.

Понеже много хора не знаят за какво става въпрос, ето едно сравнение.

Да си представим трима човека – единият е нает на трудов договор, другият получава заплащане по граждански договор, а третият получава плащане по авторски договор /например журналист във вестник/. И тримата изкарват една и съща заплата от 1 400 лева месечно. Тримата, обаче, плащат съвсем различни данъци.

1. Облагане по трудов договор

l осигуровки – 412 лева

l данък – 180 лева

l общо – 592 лева платени данъци и осигуровки

l данъчно-осигурително бреме – 42.3%

 

2. Облагане по граждански договор

l осигуровки – 294 лева

l данък – 107 лева

l общо – 401 лева платени данъци и осигуровки

l данъчно-осигурително бреме – 29%

 

3. Облагане по авторски договор /журналист от печатна медия/

l осигуровки – 73 лева

l данък – 62 лева

l общо – 135 лева платени данъци и осигуровки

l данъчно-осигурително бреме – 9.68%

 

Това дали е справедливо?


Свързани публикации.