Становище на ИПИ по повод проект на Националната програма за реформи за 2013 г.

На 26 март 2013 г. ИПИ получи покана по мейл за коментари и изпращане на становище по проект на Националната програма за реформи за 2013 г. Крайният срок беше след три работни дни – 29 март 2013 г. Разбираемо е, че няма как да изчетем повече от 100 страници и да коментираме в дълбочина. Ясно е и че така консултации не се правят.

Все пак, изпратихме становище в срок, акцентирайки на политиката на минималните осигурителни прагове, които според нас са изключително вредни, особено в кризисни времена. Становището е по-долу.

На 04 април получихме отново покана за коментари на следващ вариант на Националната програма за реформи за 2013 г. В него нямаше никаква промяна по спорния според нас текст, нито получихме обратна връзка от администрацията дали е получила нашето становище, какво мисли и т.н. Новият срок за представяне на становища е 08 април, т.е. пак само 2 работни дни.

ИПИ ще изпрати същото становище отново.

 

 

***

 

изх. № 07/29.03.2013 г.

 

ДО

Г-жа Росица Трънкова

Секретар на РГ 31 „Европа 2020“

Дирекция „Икономическа и финансова политика“

Министерство на финансите

 

Относно: съгласуване на текст на Националната програма за реформи за 2013 г.

 

Уважаема госпожо Трънкова,

Във връзка с отправените препоръки от Съвета към България, искаме да изразим учудването си от частта, която засяга минималните осигурителни доходи в страната. Според написаното в този вариант на НПР, това не е проблем, тъй като 1) попитани работодатели са казали, че не е проблем и 2) непубликуван и предварителен анализ на МФ казва, че не е проблем. Това контрастира сериозно с нашето виждане за проблема и написаното от Съвета: „A review of the system setting minimum thresholds for social security contributions should be undertaken to balance the need to reduce undeclared work and to ensure that low-skilled workers are not priced out”.

Написаното в този вариант на НПР просто отминава препоръката на Съвета, като се позовава на непубликувани данни и анализи. Така наречената между-институционална работна група от МТСП с участието и на социалните партньори не е работила публично, което хвърля съмнения в нейната обективност и качество на работа. ИПИ категорично се разграничава от появата на подобен текст в НПР и настоява за публичен преглед на ефектите от въвеждането на минималните осигурителни доходи в страната и особено развитието през последните 3-4 години. Ние сме готови да участваме на обсъждане в рамките на работната група, както и да предоставим анализи по темата. Настояваме и всичко свършено от между-институционалната група, пилотното проучване (въпросниците), както и анализите на МФ да бъдат публикувани и обсъдени преди текстовете в НПР да се позовават на тях.

Бихме искали и да обърнем внимание на сроковете за консултации, които предоставяте. Получената покана за коментари е с дата 26 март 2013 г., а крайният срок за предоставяне на становища е 29 март 2013 г. Сами разбирате, че няма как за такъв кратък срок да се проведе каквато и да е задълбочена консултация по такъв важен и обширен документ.

За пореден път оставаме с усещането, че тези консултации се правят почти проформа и без реалната цел за конструктивна обратна връзка от включените страни.

 

Оставаме на разположение за дискусия по темата.

 

С уважение,

Светла Костадинова

изпълнителен директор

Институт за пазарна икономика