Реалистична оценка на американските инвестиции в България

През изминалата седмица беше представено изследването на ИПИ „Инвестиции на САЩ в България (1990-2016)”. Това е първият по рода си подобен анализ на американските  инвестиции в България и ефекта от тях, който обхваща период от четвърт век. Изследването е изготвено от Института за пазарна икономика по поръчка на Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) с подкрепата на Посолството на САЩ в България и Фондация „Америка за България”.

Основната цел на доклада е да оцени действителния размер на американските инвестиции в страната с оглед на широкоразпространената практика чуждестранните инвеститори да навлизат в България чрез дъщерно дружество, регистрирано в някоя европейска страна. По този начин официалната статистика на Българска народна банка подценява размера на инвестициите на американски фирми в България, тъй като част от тях се отчитат като инвестиции с източник други западноевропейски страни.

Резултатите показват значимата роля на американските инвестиции както за националната икономика, така и за българските региони от 1990 г. насам. По оценка на ИПИ, инвестициите с източник САЩ в България са около два пъти по-големи от официално отчетените и размерът им достига кумулативно около 4,5 млрд. лв. към края на 2016 г. Основният фокус на американските инвестиции попада върху четири сектора на икономиката: преработващата промишленост, информационните технологии и съобщенията, енергетиката и търговията. Тези инвестиции са направени от някои водещи американски марки, които изграждат репутацията на тези сектори.

Повече информация за изследването може да намерите на страницата на Американската търговска камара в България (тук). Пълният текст на изследването може да намерите тук.