Производителят на възможности

Образът на предприемача в посткомунистическите страни

 – страница на проекта –

 

София, 28 февруари 2013 г.

Сред нас живеят и работят хора, които бързо разпознават възможностите и умеят да се възползват от тях. Новатори и креативни личности, чието творчество се проявява най-силно в създаването и разработването на нов продукт или услуга. Предприемачи, които разгръщат ресурси и са от изключително значение за пазарната икономика.

За да се изявят истинските качества на предприемачите, особено в обществената среда на посткомунистическите страни, е необходима специална грижа.

ИПИ ще работи за подобряване на образа на предприемачите в България и е партньор в тригодишен проект по инициатива на Lithuanian Free Market Institute (Литва). Другите партньори са New Economic School – Georgia (Грузия) и Central Asian Free Market Institute (Киргизстан).

Проектът е фокусиран върху образа на предприемачите в посткомунистическите страни и се провежда на три етапа:

  • Социологическо изследване на настоящия образ на предприемача – с участието на социологическата агенция Алфа Рисърч;
  • Определяне влиянието на икономически, исторически, религиозни, антропологични и културни фактори върху образа на предприемача чрез 6 тематични анализа с автори: Петър Ганев – старши икономист в ИПИ, Иван Колев и проф. дфн Калин Янакиев – преподаватели в катедра „Философия” на СУ „Св. Кл. Охридски”:, доц. д-р Ана Лулева – Етнографски институт с музей и доц. д-р Мартин Иванов – председател на Държавна агенция „Архиви”;
  • Подобряване образа на предприемача и представянето му в публичното пространство като откривател и двигател на развитието.

Проектът цели да насърчи свободния предприемачески дух и е насочен към младите, които искат да се образоват и да се проявят като предприемачи, приемат промените и са готови да експериментират.

В тази рубрика редовно ще публикуваме най-интересното от работата си по проекта – резултати от изследването, предстоящи конкурси и експертни мнения по темата.

 

За повече информация:

Петър Ганев, старши икономист в ИПИ

02/952 62 66, 952 35 03