Анализ на ползите и разходите от забраната за въздушно полагане на кабелни мрежи (2006 г.)