Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2006 година

На 15 ноември 2005 година Институтът за пазарна икономика организира пресконференция на тема Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2006 година. В пресконференцията участваха Красен Станчев, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, Георги Ангелов и Светла Костадинова, старши икономисти в Института за пазарна икономика.

Презентации:

– Алтернативен бюджет с ниски данъци за 2006 година, Георги Ангелов (PPT, 86KB)

– Прозрачност на държавния бюджет в България, Светла Костадинова (PPT, 74KB)

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).