Повече Седмичен бюлетин на ИПИ

Изследване на ИПИ: Пътят към фискална децентрализация

При заложени в бюджет 2018 г. приходи от данъка върху доходите на физическите лица в рамките на 3,372 млн. лв., преотстъпването на една пета от постъпленията би увеличило собствените приходи на общините с близо 675 млн. лв. или с 30,4%.

Проекти

Бедността в България

Икономическа библиотека

     

     

Изпрати e-mail: