Седмичен бюлетин на ИПИ

Дисекция на обществените поръчки (2007-2015 г.)

Дисекцията на данните за обществените поръчки за периода 2007-2015 г. показва редица интересни факти: 1) за 9 години са проведени над 170 хил. поръчки за над 62 млрд. лв.; 2) на ден държавата харчи по 20 млн. лв. публичен ресурс; 3) разходите за обществени поръчки са около 8-9% от БВП и над 20% от държавните разходи; 4) наблюдава се голяма концентрация на изпълнителите и възложителите; 5) най-скъпите поръчки са за инфраструктурни и транспортни проекти; ...

Проекти

Регионални профили: Показатели за развитие

Регионални профили: Показатели за развитие

Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Към проекта

Бедността в България

Бедността в България: Данни, анализи и коментари

Основната цел на проекта е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието, работните места, доходите, бедността и неравенствата в страната.

Към проекта

Икономическа библиотека

Икономическа библиотека

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА е място за срещи и дискусии на хора, които искат да имат достъп до богата икономическа литература.

Към проекта

(Не)видимите държавни разходи

Публична кампания, която цели намаляване на прахосването на обществен ресурс. Фокус: държавни органи, държавни предприятия, общински дружества и обществени поръчки.

Към проекта

Мисия

Мисия "Правосъдие"

Правото не може да бъде разделено от икономиката и обратното. Връзката между работеща правосъдна система и икономически растеж е пряка.

Към проекта

Бизнес без препятствия

Институтът за пазарна икономика започва нова публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес.

Към проекта

 


Изпрати e-mail: