Статии

Младежката безработица в България е следствие от структурни проблеми на пазара на труда
ИПИ / 11.07.2014 / Брой 688
ИПИ публикува анализ на динамиката на младежката безработица в периода 2004-2013 г. В текста са разгледани основните проблеми на младите хора при включването им на трудовия пазар и са очертани редица препоръки за справянето с последиците от този процес.
ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
11.07.2014 / Брой 688
За пореден път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program. За времето на работата си в ИПИ избраният кандидат ще получава месечна стипендия.
Природен газ от шисти: социално-икономически въздействия за България
KC 2 Ltd . / 28.05.2014
Българската икономика и гражданите, които сега плащат висока цена (в сравнение с получаваните доходи), най-вероятно ще спечелят от добива на природен газ от шисти(ПГШ) в страната. Този доклад прави опит да покаже какви са разходите и ползите от подобна перспектива и което е още по-важно, разглежда съпътстващите ефекти върху българската икономика и благосъстоянието на населението.
Работникът на властта: лоялен и на купони
Петър Ганев / 30.05.2014 / Брой 682
Изборите за Европейски парламент минаха и докато политиците се надпреварват да словоблудстват с изборните резултати, примерите за контролиран вот в страната и реакциите спрямо него като че ли са истинската новина от последната седмица. Случилото се в Бобов дол не е купуване на гласове, а пример за това как политици и функционери консумират власт, правейки зависими обикновени хора.
Пазарът на труда – светлина в дъното на дълъг тунел
Явор Алексиев / 30.05.2014 / Брой 682
Ако текущият темп на възстановяване на работните места на годишна база се запази, то броят на заетите ще се изравни с този през първото тримесечие на 2008 г. някъде в началото на 2022 г. – т.е. след 8 години. Ако базовият сценарий на демографската прогноза на НСИ се сбъдне, коефициентът на заетост на населението над 15 г. ще достигне предкризисните си нива през 2017 или 2018 г.
Където заплатите бързат, наетите намаляват
Явор Алексиев / 23.05.2014 / Брой 681
Въпреки скорошните добри данни за пазара на труда, броят на наетите по трудово и служебно правоотношение отчита спад на годишна база във всеки от първите три месеца на 2014 година. Спадът е съсредоточен най-вече в бедните области на страната и е придружен с покачване на нивото на заплащане - тенденция, която заслужава внимание.
Преходът, който не се състоя
04.04.2014 / Брой 674
На 31 март 2014 г., ИПИ организира премиера на документалния филм „Преходът, който не се състоя”. Приятели на ИПИ, съмишленици, представители на научните среди и дипломатическия корпус с интерес изгледаха документалния филм и участваха активно в последвалата дискусия. Водещ на събитието и модератор на дискусията беше Красен Станчев – председател на съвета на ИПИ.
Нужна ли е ревизия на бюджета?
Десислава Николова / 11.07.2014 / Брой 688
Последните дни се заговори за нужда от актуализация както на държавния бюджет, така и на бюджета на НЗОК. Данните за бюджетното изпълнение по консолидираната програма до май месец наистина показват лек спад на приходите спрямо 2013 г. и изоставането им спрямо разчетите в бюджета за 2014, докато разходите растат със сериозен темп. Изоставането на приходите спрямо плана в Бюджет 2014 не е изненада – още при гласуването на бюджета миналата година ние нееднократно предупреждавахме, че заложените приходи са свръхоптимистични.
Преглед на напредъка на България по стратегия Европа 2020: заетост, образование, бедност
27.06.2014 / Брой 686
ИПИ публикува доклад за напредъка на България по целите на стратегия Европа 2020 в областта на заетостта, образованието и бедността. Докладът анализира както ситуацията в страната по отношение на поставените цели, така и адекватността на провежданите политики за тяхното постигане.
Смъртта на лявото управление в енергетиката или какво показва последното решение на ДКЕВР
Красен Станчев / 30.05.2014 / Брой 682
Решението на ДКЕВР от вчера, 29 май т. г. прилича на опит да се напише епикриза "за пред хората" на смъртник, който е на път да си отиде от този свят поради някаква срамна болест. Смъртникът, разбира се, е управлението на БСП и коалиция. Безизходицата настъпва засега само в един отрасъл - енергетиката. И решението е доказателство за този факт.
Първо тримесечие: най-сериозно разкриване на работни места от кризата насам
Десислава Николова / 16.05.2014 / Брой 680
Данните за първото тримесечие, с които разполагаме до момента, разкриват една на пръв поглед положителна картина за българската икономика, която при внимателно вглеждане разкрива някои притеснителни черти. Съвкупното производство продължава да расте с над 1%, което е в унисон с нашите прогнози, че през 2014 г., при липсата на сериозни външни шокове, ръстът ще е между 1% и 1,5%.
Кои области и общини усвояват най-много европейски фондове
Явор Алексиев / 16.05.2014 / Брой 680
Самият факт, че през седмата година от членството на страната ни в ЕС все още има общини, които не са усвоили нито лев, е показателен за характера на проблемите. Продължаващото изоставане на някои общини заплашва да превърне усвояването на европейски средства във все по-трудно разрешим проблем в някои от районите на страната, където нуждата от такива проекти е най-голяма.
Бюджетните разходи и изборите вървят ръка за ръка
Калоян Стайков / 08.05.2014 / Брой 679
Докато през втората половина на миналата година основната опасност пред изпълнението на бюджета бяха неговите приходи, тази година на дневен ред са отново разходите му. Ръстът на социалните разходи и изтеглянето на капиталовите разходи в периода преди изборите предизвиква очаквани асоциации за връзка между по-високите разходи и политическата обстановка.
Становище на ИПИ по проект на Национална програма за реформи за 2014 година
11.04.2014 / Брой 675
Поставена цел за заетостта, дори и при рязко подобряване на икономическата конюнктура, изглежда непостижима, като досега можем да се похвалим само и единствено с отдалечаване от нея. Целите за образование и бедност, от своя страна, изобщо не засягат основните проблеми, а именно ниското качество на образованието и нарастващата бедност (поради криза на пазара на труда) в годините след настъпване на кризата.