Седмичен бюлетин на ИПИ

Европейският семестър – добри препоръки с неясен резултат

От опита на България с Европейския семестър се вижда, че механизмът за провеждане на координирани реформи не е нито ефективен, нито особено успешен. Препоръките изглеждат добре аргументирани, но са твърде общи, меки и непостоянни (в някои години присъстват, а в други – не). Общите препоръки са политически удобни, тъй като почти всякаква промяна в работата на дадена институция може да се определи като „подобряване на капацитета”. Препоръка – дадена, препоръка – изпълнена, резултат – в най-добрия случай, съмнителен.

Проекти

Регионални профили: Показатели за развитие

Регионални профили: Показатели за развитие

Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Към проекта

Бедността в България

Бедността в България: Данни, анализи и коментари

Основната цел на проекта е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието, работните места, доходите, бедността и неравенствата в страната.

Към проекта

Икономическа библиотека

Икономическа библиотека

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА е място за срещи и дискусии на хора, които искат да имат достъп до богата икономическа литература.

Към проекта

(Не)видимите държавни разходи

Публична кампания, която цели намаляване на прахосването на обществен ресурс. Фокус: държавни органи, държавни предприятия, общински дружества и обществени поръчки.

Към проекта

Мисия

Мисия "Правосъдие"

Правото не може да бъде разделено от икономиката и обратното. Връзката между работеща правосъдна система и икономически растеж е пряка.

Към проекта

Бизнес без препятствия

Институтът за пазарна икономика започва нова публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес.

Към проекта

 

Изпрати e-mail: