Повече Седмичен бюлетин на ИПИ

7 години делегитимация на власт във Върховния административен съд

Легитимността на една личност, заемаща висша длъжност в правосъдието, се изразява в това да бъде възприета като достойна за поста си от всички – от хората в системата и от гражданите. Когато такива личности олицетворяват институциите, могат да бъдат преодолени законодателните дефицити на средата и би се възвърнало доверието в съдебната власт. Доколко новоизбраният за председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков се ползва с необходимата легитимност остава неотговорен въпрос.

Проекти

Регионални профили: Показатели за развитие

Регионални профили: Показатели за развитие

Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Към проекта

Бедността в България

Бедността в България: Данни, анализи и коментари

Основната цел на проекта е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието, работните места, доходите, бедността и неравенствата в страната.

Към проекта

Икономическа библиотека

Икономическа библиотека

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА е място за срещи и дискусии на хора, които искат да имат достъп до богата икономическа литература.

Към проекта

(Не)видимите държавни разходи

Публична кампания, която цели намаляване на прахосването на обществен ресурс. Фокус: държавни органи, държавни предприятия, общински дружества и обществени поръчки.

Към проекта

Мисия

Мисия "Правосъдие"

Правото не може да бъде разделено от икономиката и обратното. Връзката между работеща правосъдна система и икономически растеж е пряка.

Към проекта

Бизнес без препятствия

Институтът за пазарна икономика започва нова публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес.

Към проекта

 


Изпрати e-mail: