Седмичен бюлетин на ИПИ

Прокурорите вече не са „подчинени”

Приетите промени в устройството и функциите на прокуратурата са недостатъчни и противоречиви. От една страна следва да се отчетат положителните изменения, които са стъпка към децетрализиране на прокуратурата и премахването на досегашния съветски модел на подчиненост. Премахването на „подчинеността” не бива да остава единствено абстрактна промяна, но и да стане част от възприятието и модела на работа на редовите прокурори. Но от друга страна е налице сериозният негатив от завишените правомощия на по-горестоящите прокурори по отношение на всички прокурорски актове. Този текст следва да бъде преосмислен и да бъде върнато досегашното положение, според което могат да бъдат спирани и отменяни единствено разпорежданията, но не и останалите прокурорски актове.

Проекти

Регионални профили: Показатели за развитие

Регионални профили: Показатели за развитие

Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Към проекта

Бедността в България

Бедността в България: Данни, анализи и коментари

Основната цел на проекта е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието, работните места, доходите, бедността и неравенствата в страната.

Към проекта

Икономическа библиотека

Икономическа библиотека

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА е място за срещи и дискусии на хора, които искат да имат достъп до богата икономическа литература.

Към проекта

(Не)видимите държавни разходи

Публична кампания, която цели намаляване на прахосването на обществен ресурс. Фокус: държавни органи, държавни предприятия, общински дружества и обществени поръчки.

Към проекта

Мисия

Мисия "Правосъдие"

Правото не може да бъде разделено от икономиката и обратното. Връзката между работеща правосъдна система и икономически растеж е пряка.

Към проекта

Бизнес без препятствия

Институтът за пазарна икономика започва нова публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес.

Към проекта

 


Изпрати e-mail: