Седмичен бюлетин на ИПИ

Какъв е финансовият стимул за работа в различните региони на страната

Статистиката показва, че безработният българин има 7 пъти по-висок шанс да бъде беден от работещия му сънародник и близо 2 пъти по-висок шанс да бъде беден от пенсиониралия се такъв. Висок е делът и на живеещите в бедност българи, които попадат в групата на икономически неактивните лица – т.е. тези, които нито работят, нито търсят работа. За обяснението на тези данни могат да помогнат някои от водещите индикатори, които проследяват връзката между състоянието на бедност и стимулите за започване на работа – това са капанът на безработица, капанът на ниската икономическа активност и капанът на ниското възнаграждение на труда.

Проекти

Регионални профили: Показатели за развитие

Регионални профили: Показатели за развитие

Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

Към проекта

Бедността в България

Бедността в България: Данни, анализи и коментари

Основната цел на проекта е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието, работните места, доходите, бедността и неравенствата в страната.

Към проекта

Преходът, който не стана така, както бе замислен

Преходът, който не стана така, както бе замислен

Документален разказ за началото на преходния период от социализъм към демокрация в България. Срещнете се с част от хората, които са започнали промените. Проектът включва филм и книга.

Към проекта
  • Клуб на студентите към ИПИ
  • Клуб на икономическите журналисти
  • Икономическа библиотека на ИПИ и БМА

Изпрати e-mail: