Повече Седмичен бюлетин на ИПИ

Няколко урока от срива на Търговския регистър

В крайна сметка, сривът на Търговския регистър неминуемо ще доведе до спад на доверието в българското електронно правителство, както и в способността на администрацията да осигурява необходимата сигурност на поверената ѝ информация. Още повече, че това се случва на фона на заявката за провеждане на електронно гласуване от разстояние на следващите избори и въвеждането на лични карти с електронен идентификатор от догодина – две системи, при които доверието и сигурността са от огромна важност и съответно имаме ясна причина да очакваме по-сериозно мерки в посока тяхното осигуряване и поддържане. Съдейки по събитията от последната седмица обаче, тези очаквания надали ще се оправдаят.

Проекти

Бедността в България

Икономическа библиотека

     

     

Изпрати e-mail: