Повече Седмичен бюлетин на ИПИ

Икономическите центрове в България

ИПИ представи първо по рода си изследване на икономическите центрове в България. Групирането в рамките на центровете е правено около т.нар. икономически ядра, които привличат значителна ежедневна трудова миграция от съседни общини, имат висока концентрация на наети лица и генерират относително голяма продукция.

Проекти

Бедността в България

Икономическа библиотека

     

     

Изпрати e-mail: