Повече Седмичен бюлетин на ИПИ

Покана за конференция: Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България

През последната година екипът на Института за пазарна икономика (ИПИ) изследва различни правни и икономически аспекти на незаконната търговия с тютюневи изделия в страната. Наред с аналитичната работа, през последните месеци ИПИ и Алфа Рисърч изготвиха мащабно социологическо проучване на незаконната търговия с тютюневи изделия. Проучването разкрива множество детайли относно потреблението и нагласите на населението спрямо употребата на подобни продукти.

Проекти

Бедността в България

Икономическа библиотека

     

     

Изпрати e-mail: