Статии

Енергийният борд: за какво може да става дума*
08.08.2014 / Брой 692
Съдейки по това, което се говори, енергийният съвет или енергийният борд се схваща или като "обществен съвет" на представителите на компаниите в енергетиката или като такъв на компаниите и потребителите. Ако идеята се осъществи в този ѝ вид, или ще е налице ново издание на някаква тристранна комисия, в която никой освен правителствените органи нямат безспорна легитимност, или би се превърнала в "семинар" - от латинската дума за "разсадник", разсадник за идеи в енергетиката, от които никой не знае кой точно и кога ще има полза.
Бедността в България – данни, анализи и коментари
01.08.2014 / Брой 691
ИПИ стартира интернет страница, посветена на бедността в България. Сайтът е част от проекта „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността”, провеждан в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Екипът на ИПИ регулярно ще актуализира интернет страницата с данни и анализи върху бедността в България.
Младежката безработица в България е следствие от структурни проблеми на пазара на труда
ИПИ / 11.07.2014 / Брой 688
ИПИ публикува анализ на динамиката на младежката безработица в периода 2004-2013 г. В текста са разгледани основните проблеми на младите хора при включването им на трудовия пазар и са очертани редица препоръки за справянето с последиците от този процес.
С колко години изостават доходите в страната спрямо София?
Явор Алексиев / 01.08.2014 / Брой 691
Данните за динамиката на доходите на домакинствата в страната през последните 10 години говорят за увеличаваща се пропаст между столицата и най-бедните области в страната. За периода 2004-2013 г. средногодишният темп на нарастване на доходите в столицата е 12,79% при среден темп за страната от 8,50%. Най-бавно нарастват доходите в област Ловеч – с едва 2,90% на година.
Летен семинар „Europe & Liberty”, Банско 2014
01.08.2014 / Брой 691
В периода 27 юли – 2 август 2014 г. в Банско се проведе традиционният летен семинар “Europe & Liberty”, организиран от Института за пазарна икономика, Института за икономически изследвания – Европа (IES – Europe) и Фондация за свободата „Фридрих Науман” (FNF).
Friedman Day 2014
08.08.2014 / Брой 692
На 31 юли 2014 г. ИПИ се присъедини към световната инициатива „Friedman Legacy for Freedom Day 2014” и организира специално събитие, посветено на 102 години от рождението на харизматичния икономист Милтън Фридман.
Грешната задача няма правилен отговор
Калоян Стайков / 01.08.2014 / Брой 691
Дебатът, който трябва да се води в момента, не е дали е необходима актуализация на бюджета на НЗОК, каквато неминуемо трябва да има, а как да се стабилизира системата, така че касата да не запише трети пореден дефицит през 2015 г.
Трябваше ли да се актуализира бюджетът?
Десислава Николова / 01.08.2014 / Брой 691
Актуализацията на бюджета, която беше предложена от правителството в края на мандата му, към момента изглежда все по-малко вероятно да бъде приета от парламента в малкото оставащи дни. Големите въпроси, които възникват, са два – от една страна, доколко тя е необходима да се направи сега, в предложения ѝ от правителството вид, и от друга - доколко актуализация на бюджета е необходима въобще.
Становище на ИПИ относно Проекта на концепция за директните плащания през 2015-2020 г.
25.07.2014 / Брой 690
Наложително е България да се възползва от възможността за прехвърляне на средства от І-ви към ІІ-ри стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП). Многократно сме подчертавали, че Програмата за развитие на селските райони е по-добрият механизъм за подпомагане на селското стопанство с оглед нуждите на отрасъла, а именно – инвестиции в модернизиране на техниката, системи за напояване, повишаване нивото на оборудване и развиване на производства с добавена стойност във фермите.
Единният банков надзор в ЕС – панацея или не?
Десислава Николова / 18.07.2014 / Брой 689
Проблемът със срастването на политика (институции) и определени бизнес интереси в България, който стои и зад казуса „КТБ”, не беше разрешен от влизането на България в ЕС, няма да бъде разрешен и от присъединяването нито към единния банков надзор, нито към еврозоната, нито към което и да е било ново обединение или организация. Този тип проблеми изисква съвсем други решения, които са изцяло в ръцете на българския народ и местните власти.