Повече Седмичен бюлетин на ИПИ

Българската икономика - напред и нагоре

Тази седмица бяха публикувани най-ранните данни за съвкупното производство през четвъртото тримесечие, както и редовните тримесечни данни за пазара на труда. И двете статистики потвърждават, че икономиката на България продължава да расте с добър темп и да създава нови работни места. Растежът на реалния брутен вътрешен продукт (на база коригирани данни) през четвъртото тримесечие е 3,6% на годишна база. Макар и да е малко по-нисък от растежа предходни три тримесечия, той все пак остава над средното за ЕС.

Проекти

Бедността в България

Икономическа библиотека

     

     

Изпрати e-mail: