"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Как Румъния и България направиха реформите?

Светла Костадинова / 09.01.2007
Според доклада на Световната банка за Правене на бизнес 2007, страните от Източна Европа са регистрирали най-голямото подобряване на бизнес средата през 2005/Април 2006 година. Румъния е на второ място сред най-реформиращите страни, докато България и Латвия са на 11 и 15 място.

Какво пречи на бизнеса?

Светла Костадинова / 09.01.2007
Част от законите в България налагат всеки ден значителни разходи – парични и на време, на бизнеса и гражданите. Вместо да улесняват предприемчивостта, те затрудняват всеки, който иска да ги спазва. Това, от своя страна, позволява на администрацията да има власт и правомощия, които надхвърлят разумното нивото, и създават възможност за корупция. Не на последно място, с много от съществуващите закони се създават различни агенции, фондове и служби, което означава и по-големи бюджетни разходи за издръжка, заплати и др. подобни.

Поглед върху доклада на Световната банка:" Антикорупционна реформа в страните в преход - кой успява и защо?"

Методи В. Методиев / 09.01.2007
„Проблемът: Представете си страна, в която никой не може да определи кой какво притежава, адресите не могат да бъдат лесно проверени и издирени, няма как да се накарат хората да плащат задълженията си, ресурсите не могат да се превръщат лесно в пари, собствеността не може да се разделя чрез документи, описването на активите не е стандартизирано и те не могат да бъдат лесно сравнявани, измамниците не могат да бъдат лесно разобличавани и правилата, по които се управлява собствеността, се различни в кварталите или дори на различните улици. Вие току що попаднахте в живота на развиваща се страна или бивша комунистическа нация. По-точно, вие си представихте живота на 80% от населението й, което се различава толкова силно от западния елит, както чернокожите и белите южноафриканци някога са били сегрегирани заради расова дискриминация” – Ернандо де Сото.

Седем принципа за целесъобразна обществена политика

Лорънс Рийд / 09.01.2007
Седемте принципа за целесъобразна обществена политика на Лорънс Рийд, които той за първи път излага в реч пред Икономическия клуб на Детройт*, предизвикат изненадващ интерес в обществото дори и за него самия. Подобно на десетте божи заповеди те са ясно, достъпно и образно формулирани. Рийд признава, че не може да си припише авторството. Той просто е събрал основополагащите идеи на столетия натрупан опит и икономическо знание в кратки и недвусмислени принципи. Според него това са не само седемте стълба на свободната икономика, но и една доста мощна програма за действие. Ако всеки законодател ги проумее и се опита да им служи вярно, то всички ние ще бъдем много по-силни, по-свободни и по-преуспяващи хора и далеч по-добре управлявани.

Необходими са повече преки чуждестранни инвестиции, а не по-малко внос в икономиката

Адриана Младенова / 09.01.2007
В началото на месеца МВФ разпространи доклад на международна среща в Сингапур, в който се изразява отново опасението от финансовата уязвимост на българската икономика, свързана с дефицита по текущата сметка и увеличаване на външния дълг на страната вследств на бума в кредитирането на частния сектор. Прогнозата на Фонда е дефицитът по текущата сметка в страната да достигне 12.4% от БВП в края на годината.