Увеличение на пенсиите: краткосрочно и дългосрочно

Правителството обеща по 25 лв. коледни надбавки на всички пенсионери с пенсия под 200 лв. Според данни на НОИ, 942 000 пенсионери спадат в тази категория. Т.е. увеличението ще струва на държавата 23,5 милиона лева.

Увеличението на пенсиите винаги е наложително заради общо ниските им нива, но в някои моменти е по-трудно. Към тях се отнася и сегашният момент: годишен спад на БВП от над 5%, увеличена безработица, намалени заплати в държавния и частния сектор, по-малки приходи, и най-важният въпрос засягащ увеличението на пенсиите – бюджетен дефицит от 500 млн. лв. Раздаването на пари от правителството, премиера в тази ситуация, е явен популизъм.

Трябва да се знае, че по принцип е възможно едновременно  да има повече пари за пенсии, и бюджетът да е, ако не на излишък, то балансиран. Но трябва да се орежат всички харчове с доказана липса на полза или огромна неефективност. Най-ярките примери за такива излишни разходи са до болка познати: субсидиите за БДЖ, за земеделието[1], за БАН [2]. Значително могат да се намалят разходите без да се нарушават резултатите на МВР[3],  БНТ и БНР и др. Сериозен източник на допълнително спестени средства също могат да бъдат обществените поръчки. Там излишно законово не се допускат оферти с цени под 30% от средната за конкурса без да се използват други механизма за блокиране на мошеничеството [4], а при равни други условия, не най-ниската цена определя спечелилия.[5]

Тъй като е невъзможно тези мерки за намаляване на разходите и увеличаване на пенсиите да бъдат взети в оставащите две седмици до края на 2009 г., те стават актуални за 2010[6], както и за всяка следваща година, в която пенсионната система остава нереформирана и почти на 100% зависима от държавата. Алтернатива на тази система има: имунизирана от политически приумици, със значително по-високи пенсии и много по-голяма роля на всеки при определянето на пенсията. Повече за тази пенсионна система наречена „лични пенсионни сметки" можете да прочетете тук и тук.

 

 

 


[1] Виж тук изследването на Петър Ганев, Зорница Славова и Светла Костадинова, ИПИ.

[2] Виж тук

[3] Виж тук изследването на Зорница Славова и Георги Нейчев, ИПИ.

[4] Виж тук

[5] Виж тук

[6] За подробен разбор на излишните разходи за 2010 г. виж тук

 


Свързани публикации.