Най-сетне малко разум в земеделието

Българското селско стопанство се нуждае не толкова от финансова помощ, колкото да спре да му се пречи. Многобройни са законовите и подзаконови нормативни актове, приети от предходната администрация начело с Мирослав Найденов, които спъваха предприемачеството и задоволяваха чисто лобистки интереси. До този момент новият министър на земеделието и храните Димитър Греков бе зает основно да гаси пожари, свързани с протести ту на зеленчукопроизводители, ту на тютюнопроизводители, а напоследък е в преговори със зърнопроизводителите.

Въпреки ширещия се популизъм и липсата на особен разум в действията на новата администрация, лъч надежда все пак има. Наскоро от сайта за обществени консултации www.strategy.bg стана ясно, че се готвят промени в няколко закона, регулиращи различни аспекти на селското стопанство. Всички те са насочени към олекотяване на бизнеса от ненужни изисквания и заслужават да бъдат поощрени.

Така например в Закона за животновъдството се отменят изискванията към бизнеса за предоставяне на документи за актуална съдебна регистрация в Търговския регистър. От Закона за подпомагане на земеделските производители пък отпада станалото излишно още от 2007-а г. насам предварително лицензиране на вноса на земеделски продукти. Облекчава се процедурата по регистрация на браншовите организации по Закона за горите. Също така значително се облекчава лицензирането на публични складове за зърно – отпадат изискванията за представяне на шест различни документа, които са публично достъпни или могат да бъдат изискани по служебен път. Намалява се и срокът за издаване на съответните лицензии.

Всички тези промени, макар и малки, са в правилната посока за облекчаване на бизнеса от излишни административни тежести. Докато все още има шанс да свърши нещо, новата администрация може да се фокусира повече върху нормативните проблеми и работата на институциите, отколкото върху различни мерки за намеса на пазара и държавно субсидиране. Резултатът ще бъде значително по-добър в дългосрочен план. А проблемите са много. Без претенция да бъдем изчерпателни, ето няколко посоки, в които има крещяща нужда от работа – Наредбата за млечните продукти (по-подробно виж тук и тук), Наредба №32 за продуктите от пилешко месо (виж тук), Закона за виното и спиртните напитки (виж тук), наредбата за продажба на дървесина, наредбата за директните доставки, която в сегашния си вид на практика забранява на малки производители да реализират директно продукцията си и т.н. и т.н.


Свързани публикации.