"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Регулиране на счетоводители и одитори в ЕС

Невена Пенчева, Калин Бочуков / 30.06.2007
Следвайки примерите от другите европейските държави България попада сред страните с най високо ниво на регулация за професиите на счетоводителите и независимите финансови одитори. За да бъде нашата страна сред бързо развиващите се страни на стария континент,нивото на регулация от страна на държавата и от страна на професионалните организации трябва да бъде сведено до минимум, ако не даже да отпадне.

Регулиране на адвокатите в ЕС

Невена Пенчева, Калин Бочуков / 30.06.2007
Определено България се нарежда сред държавите с най-стриктни ограничения. Има наложени регулации по почти всичките критерии, които бяха разгледани - минимални цени, препоръчителни цени (при предлагането на правна помощ) и забрана за реклама.

Нещо не върви с търговския регистър?

Методи В. Методиев / 29.06.2007
Приетият през 2006 г. Закон за търговския регистър предвижда от 1 юли 2007 година да бъде реализирана значителна реформа в регистрацията на търговците - създаването на единен централизиран търговски регистър. Но уви датата 1 юли наближи и стана ясно, че работата по стартирането на търговския регистър е до никъде и той ще бъде отложен до 1 януари 2008 година.

Регулиране на архитектите в ЕС

Невена Пенчева, Калин Бочуков / 30.06.2007
Страната ни трябва да се нареди сред страните които са с ниско или почти несъществуващо ниво на регулация за архитектите, като Финландия,Швеция, Великобритания, за да се превърне по-бързо в една развита държава.

Регулиране на нотариусите в ЕС

Невена Пенчева, Калин Бочуков / 30.06.2007
В България съществуват много регулации при нотариусите - има географски и демографски ограничения,пожизненото право на практикуване, фиксирани цени за административните услуги, забрана за реклама, задължителен минимален стаж, задължително членство в Нотариалната Камара, задължително българско гражданство.

Регулиране на инженерите в ЕС

Невена Пенчева, Калин Бочуков / 30.06.2007
За нещастие се оказва, че България е от онези държави, които вместо да вървят към либерализация, стабилно се опитват да се движат против нея.

Степен на регулация на свободните професии в Европейски съюз

29.06.2007
В момента свободните професии в Европейския съюз се регулират на ниво национално законодателство или саморегулация от професионалните организации. След анализ на пазара, на който работят юристите, нотариусите, счетоводителите, архитектите, инженерите и фармацевтите в Европейския съюз, Комисията констатира, че в националните законодателства или при саморегулирането в страните-членки, съществуват пет категории правила, които ограничават конкуренцията в сектора.

Оценката на Европа

Велико Димитров / 29.06.2007
Три са насоките, в които може да се коментира подходът на ЕС спрямо България – това, което европейските бюрократи виждат като проблемни области, начинът за преодоляването им или стъпки в правилната посока, както и сигналите, които те подават към българското общество и политици.