"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Връщането на растежа: висока инфлация и (отново) без хора

Лъчезар Богданов / 18.02.2022
Ако от март 2020 г. насам най-често задаваният към икономическите анализатори въпрос беше „кога ще се възстановим от кризата“, то публикуваните експресни оценки за динамиката на БВП през последното тримесечие на 2021 г. би трябвало да дават финалния отговор. При реален ръст на БВП от 4,5% спрямо предходната година стопанската активност през четвъртото тримесечие вече е без съмнение над нивата от предкризисната година. Това показва и предварителната оценка за растеж за цялата 2021 г. от около 4%.

Доходите от пенсии доближават доходите от заплати в някои области

Петър Ганев / 18.02.2022
В края на миналата година представихме детайлен поглед към разпределението на брутния доход от заплати на наетите лица в страната. През 2020 г. това е ресурс от около 37 млрд. лв., като близо 75% от него се формира в частния сектор. Тогава поставихме фокус върху разпределението на този доход по сектори, като първите три места се заемат от преработващата промишленост, търговията и дигиталния сектор. Първите два сектора осигуряват работа на най-голям брой хора, докато ИТ услугите са най-бързо развиващият се сектор в страната, предлагащ най-високо средно заплащане на наетите лица.

Две измерения на несъответствията в уменията

Адриан Николов / 18.02.2022
Прегледът на данните на Евростат сочи, че българският пазар на труд продължава да е изправен пред значителни проблеми с несъответствията в уменията; общите измерения на вертикалните и хоризонталните несъответствия са относително съизмерими. Те най-често засягат икономическите дейности, при които има относително голямо търсене на нови работници, но и тези, при които има свръхпредлагане на образование. На преден план излизат два проблема, чието разрешаване би могло да облекчи несъответствията – липсата на достатъчно силна връзка между образование и пазар на труда и практическото отсъствие на обучение на възрастни и преквалификация.

Длъжните български граждани за едни 20 млн. към Прокуратурата

Иван Брегов / 18.02.2022
Дискусиите около държавния бюджет за 2022 г. неминуемо засегнаха и бюджета на съдебната власт. Изпълнителната власт, в лицето на министър-председателя, предложи да намали средствата за прокуратурата с 20 млн. лева, които да бъдат пренасочени към БАН. Провеждането на разделителни линии в стила “ще вземем от прокурорите, за да дадем на учените” няма как да бъде поощрявано и най-малкото може да доведе до загуба на доверието и на двете професионални съсловия в способността властта да обезпечи нормална среда за работата им.

Малките индустриални общини бележат ръст на износа на фона на кризата

Адриан Николов / 18.02.2022
Първите месеци на Covid-19 кризата донесоха със себе си хаос във веригите на доставки, затворени граници, прекъсната търговия и свити доставки. По тази причина износът на немалка част от българското производство беше практически прекратен в периода между март и май, докато режимите на международно пътуване се нормализираха и се повиши яснотата пред основните търговски партньори на българския бизнес.

Ще свърже ли професионалното образование с пазара на труда планът за възстановяване

ИПИ / 18.02.2022
Националният план за възстановяване и устойчивост на България (НПВУ) включва голям брой реформи, инициативи и инвестиции, подчинени на изискванията на Регламента на ЕС за създаване на Механизма за възстановяване и устойчивост, на европейските стратегически инициативи, както и на националните приоритети за социално и икономическо развитие. Една от най-често цитираните реформи в областта на образованието и обучението у нас е обвързването на професионалното образование с нуждите и изискванията на пазара на труда.

Инфографика: Ползвателите на някои социални услуги намаляват рязко заради пандемията

ИПИ / 18.02.2022
ИПИ започна да публикува поредица от инфографики, които илюстрират различни измерения на бедността и социалната политика в страната. Тази седмица представяме данни за намаляването на ползвателите на някои социални услуги след началото на пандемията.