Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Колко и за какво харчи българската държава?

21.05.2010
Оцени тази статия:

Колко и за какво харчи българската държава? Именно на този въпрос ще се опитаме да отговорим в поредица от статии, които разглеждат държавните харчове през последните десет години (2000 – 2009 г.). Задачата, която си поставяме, въобще не е лесна, тъй като говорим за харчове, които възлизат на повече от 170 млрд. лв.

Фокусът ни ще попадне върху предназначението на всеки един похарчен лев, а не върху детайлите около самия харч. Казано по друг начин, интересуваме се от това за какво са похарчени парите, а не от кого и как. Например, разглеждайки разходите за наука, ние не се интересуваме дали парите са били похарчени през бюджета на някое министерство, на БАН или пък на университет, нито се интересуваме дали са били похарчени за заплати или компютри (класификация по икономически тип). Фокусът ни попада върху предназначението на тези пари (класификация по функции и дейности) – колко са за организация и управление на научните изследвания, за научноизследователско дело, за научноизследователски институти и центрове и т. н.

Този тип информация е достъпна и се предоставя спрямо единната бюджета класификация за съответната година. ИПИ разполага с детайлна информация за всички харчове на българската държава по функции, групи и дейности през последните 10 години. Тази информация ще бъде представена тук по в поредица от статии (по функции), като към всяка от тях бъдат прикачени и самите данни от Министерство на финансите.

 

Към статиите:

1. Функция „Общи държавни служби” – коментар на ИПИ; данни от МФ

Статията е част от кампанията на ИПИ "Разходите на българската държава".