Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Дебатът за праговете…

Автор: Петър Ганев / 03.10.2008
Оцени тази статия:

В България, огромен брой хора укриват реалните си доходи и по този начин генерират т. нар. сива икономика. В началото на 2003 г. бяха въведени минимални осигурителни прагове, чиято цел беше именно да се бори сивата икономика. От тогава насам, никой не си е направил труда да анализира резултатите от тази мярка, най-малкото за да се види дали са постигнати съответните цели. Позицията на ИПИ, както през 2003 г., така и сега, е че тези прагове играят по-скоро негативна роля и всъщност представляват стимул за допълнително укриване на доходи.

Само през месец септември тази година, в две отделни публикации („Лъжци... по буквата на закона" и „Минималните прагове и сивата икономика") изказах своето мнение, че всъщност точно наличието на минимални прагове е причината огромен брой хора да декларират значително по-ниски от реалните суми. През същия месец (17.09.2008 г.) се проведе и извънредно заседание на парламентарната Комисия по бюджет и финанси във връзка точно със сивата икономика и мерките за борба с нея. Фокуса на заседанието беше върху данъчно-осигурителната тежест, но все пак към края стана дума и за минималните осигурителни прагове. Отношението на комисията към този проблем беше много ясно, като се изразяваше почти изцяло в думите на Йордан Цонев (ДПС) „...тази порочна практика с осигурителните прагове". Въпреки това, самото съществуване на въпросните минимални прагове беше коментирано единствено от мен, започвайки със следното: „...Как да ограничим тази практика с осигуряване на минималния праг? Тук моят отговор е много лесен - като просто премахнем няколко думи от изречението. Тоест, ако изчезне минималният праг, тази практика ще изчезне...". За моя изненада, останах с впечатлението, че това твърдение се възприе. Две седмици по-късно, на друго заседание на въпросната комисия, вече имаше ясно изразени позиции. ДПС и НДСВ настояват да отпадне минимумът, върху който се внасят осигуровки за пенсия. БСП обаче е против" (В-к „Сега"). Идеята е подкрепена и от данъчен №1 Мария Мургина, и подуправителят на НОИ Ана Караиванова. Аз като експерт не одобрявам съществуването на минимален праг. Големи чужди фирми ми се оплакват, че плащат данъци и осигуровки върху реалните възнаграждения на работниците си за разлика от други фирми, които плащат върху минимума" (Мургина, в-к „Сега"). Премахването на фиксираните прагове би било добра стъпка, която ще помогне за увеличаване на приходите в осигурителния институт"(Караиванова, в-к „Сега").

Интересно как ще продължи тази дискусия, особено при подкрепата на НАП и НОИ...