Знаете ли, че: разходите за пенсии реално растат по-бързо от икономиката?

От тази седмица ИПИ започва публикуването на любопитни и  малко известни  факти за състоянието на пенсионната система в България. Целта ни е да покажем натрупаните проблеми и дисбаланси в нея и да стимулираме дебат за възможните решения. Тази седмица избрахме да ви представим реалните темпове на промяна на разходите за пенсии и БВП в периода 2000-2010 г.

От графиката се вижда, че в периода 2008-2010 г. реалните разходи за пенсии се увеличават по-бързо от икономическия растеж в България. В периодите на силен икономически растеж – 2000-2007 г. ръстът на пенсиите не представлява проблем, тъй като за него те реално се увеличават с 48,5%, докато БВП се увеличава с 56,5%. За периода 2008-2010 г. обаче изпреварващият ръст на БВП изчезва – разходите за пенсии реално се увеличават с 27%, докато БВП се покачва реално с едва 0,6%. За целия период 2000-2010 г. реалните разходи за пенсии се увеличават с 88,6%, а реалният ръст на БВП е 57,4%, което е изпреварващо увеличение на пенсиите с над 31 п.п. Тези данни ясно показват,  че през последните 3 години сме се разпрострели далеч „извън чергата си”, поне що се отнася до разходите за пенсии. Това е и основното обяснение за ръста на дефицита в държавното пенсионно осигуряване.

*При изчислението на реалния темп на промяна на разходите за пенсии е използван имплицитен дефлатор на БВП.

Повече за нужната реформа в пенсионната система може да прочетете на – https://ime.bg/bg/projects/reforma-na-pensionnata-sistema/


Свързани публикации.