Спадът на БВП от 5,1% през 2009 г. съвпадна с очакванията

Според експресната оценка на Националния статистически институт (НСИ), БВП реално се е свил с 6,2% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2009г. Спадът за цялата 2009г. достига 5,1%, което беше и нашата прогноза за свиване на икономиката през миналата година (виж тук).

Задълбочаването на кризата през четвъртото тримесечие на 2009 г. се дължи основно на индустриалния сектор, където свиването на брутната добавена стойност е с 8,2% на годишна база през четвъртото тримесечие. В сравнение със същия период на миналата година, реалният спад на добавената стойност в сектора на услугите е 3,4%, докато брутната добавена стойност на аграрния сектор намалява реално с 4,7%.

Въпреки че НСИ не предоставя детайлна разбивка по сектори, може да се предположи, че спадът в индустрията се дължи най-вече на строителния сектор, който се включва като част от общия индустриален сектор в агрегираните сметки за БВП. Последните данни за строителството, които бяха публикувани по-рано тази седмица, показват сериозно задълбочаване на кризата в отрасъла през последното тримесечие на 2009г. Докато спадът в строителната продукция беше само 6,4% през първото тримесечие на миналата година, той постепенно се увеличи до 27% през четвъртото тримесечие. Това може да се обясни с довършването на вече сключени договори през първата част на 2009г., които крепиха сектора и през 2008г. При липсата на нови договори, което може да се види от сериозния спад на новите разрешителни за строеж през 2009г., секторът е обречен на продължаваща депресия най-малкото в първите месеци на 2010 г.

В същото време спадът на промишлеността, ако се съди по индустриалното производство и особено по продажбите, сериозно се забави през последните месеци на 2009г. и негативната тенденция най-вероятно ще се обърне през първите месеци на 2010 г. Положителния ръст на износа на страната в последните два месеца на 2009 г. също излъчи силен положителен сигнал за започващо излизане на икономиката от кризата. Инвестициите в икономиката обаче продължиха да намаляват със сериозни темпове през четвъртото тримесечие (-28,9%), макар и да не достигнаха рекордния спад от 36.5% през третото тримесечие. 

Що се отнася до данните за БВП за цялата 2009г., те разкриват подобна картина – индустриалният сектор (вкл. строителството) е основният виновник за икономическия спад заради свиването си с 8,1% реално, докато секторът на услугите задържа спада си до 1,5%. Аграрният сектор се свива с 2,9%, макар че неговият незначителен дял в икономиката (5,2% от добавената стойност през 2009г.) предполага, че ефектът му върху общия БВП е незначителен.

Като цяло свиването на икономиката през 2009г. е в унисон с очакванията, които конвергираха около 5%. Сигналите за започващо възстановяване на външното търсене подкрепят прогнозите за слаб, но положителен ръст на икономиката през 2010г.  Този ръст ще се подкрепи значително от евентуално възстановяване на капиталовите потоци към България. Разумната фискална политика и скорошно присъединяване към чакалнята за еврозоната, Валутнокурсовия механизъм 2, със сигурност ще бъдат основен фактор за привличането на чужд капитал през 2010 г.

 


Свързани публикации.