Писмо до г-н Сергей Станишев

Уважаеми г-н Станишев,

Партията, която водите се старае да предизвика референдум за поредното възстановяване на проекта за АЕЦ „Белене”. Бих искал да Ви запозная с разработките на Института за пазарна икономика по темата.

Аз имам честта да ръководя работната групата на ИПИ за оценка на „Белене”, познавам проблематиката от средата на 80-те години на миналия век и мога да Ви уверя, че анализите и оценките на групата са разумни, съответстват на добрите стандарти и методологии, отчитат разнообразните социално-икономически въздействия от независими позиции.  Моята група и аз не сме идеологически, политически и стопански обвързани с които и да било интереси и настроения, предизвикани от „Белене”. Но нашето общо становище е отрицателно.

Известно е, че Вие ще се опитвате да натрупате аргументи „за” АЕЦ „Белене”. Тези аргументи „за” ще трябва да оборят аргументите „против”. И тъкмо в този смисъл нашите разработки може да са от полза на Вас и Вашите привърженици.

В подредба от настоящето към миналото, следните публикации биха били в помощ на Вашата кампания.

(Приложения: 1, 23, 45 и 6)

Съветвам Ви в последния материал да обърнете внимание на приложенията. Първото и второто от тях са Мощностен и енергиен баланси (съответно до 2020 и 2025), третото е Коментар на плана на НЕК-АСО за развитие на електропреносната мрежа до 2020 г., четвъртото е Анализ на структурните алтернативи на АЕЦ „Белене” на основата на Електроенергийния и мощностния баланс до 2025 г., петото е графика на Енергийна интензивност на брутния вътрешен продукт в кг н.е. за 1000 Евро през 2008 г. и шестото е Кратка хронология на проекта АЕЦ Белене.

Ако имате нужда от друго съдействие по тази или друга тема, винаги сте добре дошъл.

 

С уважение,

Красен Станчев 


Свързани публикации.