"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Любомир Авджийски / 23.12.2016

Освен пропуските в националното законодателство трябва да отбележим, че политиката на европейско ниво пазарът за обществени поръчки да бъде затворен за трети страни е неправилна. Аргументите, че има трети страни, които също са затворили своите пазари за страни от ЕС или че във време на криза финансовите потоци следва да се задържат в границите на ЕС не почиват на икономически факти и анализ.

Стабилизирането на НЕК е само на хартия*

Калоян Стайков / 23.12.2016
Вече повече от година настоящото правителство в оставка се хвали за какви ли не постижения, като например дежурното строителство на магистрали, повишаването на данъчната събираемост, балансирането на сектор „Електроенергетика” и по-конкретно елиминирането на дефицита в НЕК и т.н. Това обаче е на повърхността.

Рязкото увеличение при разходите за земеделие има съмнителен ефект

23.12.2016
Разходите за функция "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов" се увеличават с повече от 1 млрд. лв. за периода 2008-2015 г. и от 521,8 млн. лева през 2007 г. нарастват до 1,572 млрд. лв. през 2015 г., което представлява троен ръст. Освен при Програмата за развитие на селските райони значително увеличение на разходите се наблюдава и при националните доплащания и съфинансиране към директните плащания за земеделски производители.