"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 15.10.2021

Публичното обсъждане ще се проведе на 27 октомври 2021 г. и ще се фокусира върху ефективността на социалното подпомагане в страната и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г. Екипът на ИПИ ще представи изчисления и възможни сценарии за промяна по отношение на социалните трансфери с доходен критерий – месечните социални помощи за ниски доходи и целевите помощи за отопление.

Макрорамка с три прогнози: време е за не-кризисен бюджет за 2022 г.

Лъчезар Богданов / 22.10.2021
В рамките само на последните три седмици Министерството на финансите, Българска народна банка и Международният валутен фонд публикуваха актуализирани макроикономически прогнози. Очакванията за основните икономически показатели през 2021 и 2022 г. са сходни, което е показателно за връщането към „нормалността“ – нека припомним огромните различия в прогнозите и оценките за дълбочината на кризата и нужното време за възстановяване от пролетта и лятото на 2020 г.

Становище на Съюза на съдиите в България относно възможността за отчетност и отговорност на главния прокурор

Иван Брегов / 22.10.2021
Екипът на Правната програма на ИПИ с особено внимание изследва проблемите за липса на отчетност и съответно понасяне на отговорност от страна на главния прокурор. Дългогодишните дефицити в устройството на Прокуратурата на Република България (ПРБ) водят дотам, че на практика ПРБ, като елемент от триединството на държавната власт, е в надмощна позиция спрямо съдилищата, но и спрямо изпълнителната и законодателната власт. За това можем да направим извод от следното:

Пандемичната година слага (временна) спирачка на урбанизацията

Адриан Николов / 22.10.2021
Годината на пандемията доведе до значителни промени в демографската структура на българските региони. Основен фактор зад новата динамика беше обръщането на механичния прираст, с което повечето области през 2020 г. печелят население благодарение на миграционните процеси. Същевременно се наблюдава и отлив на население от големите градове към периферията им. По тази причина на „265 истории за икономика“ разглеждаме дела и динамиката на градското население в общините в периода 2016-2020 г.

Между амбицията и реалността – какви реформи предстоят в най-скоро време по Плана за възстановяване

Петя Георгиева и Лъчезар Богданов / 22.10.2021
15 октомври 2021 година. Най-накрая Националният план за възстановяване и устойчивост на България е готов и официално изпратен на Европейската комисия в Брюксел. Макар и на опашката, българското правителство все пак успя да хване „последния влак“ по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, надявайки се Комисията да побърза с прегледа и одобрението на предложението и да предложи на Съвета да одобри плана и авансовите плащания по него, така че още преди края на 2021 година да получим 13% аванс от предвиденото 6,6 млрд. евро финансиране. Дали това ще се случи е съмнително, макар и не невъзможно.

Достъпът до лекари се влошава през 2020 г.

Адриан Николов / 22.10.2021
Вече почти две години здравният сектор е във фокуса на обществения дебат заради пандемията. Данните за броя и разпределението на общопрактикуващите лекари и специалистите по области през 2020 г. разкриват тревожна тенденция на влошаване на достъпа до медици в почти цялата страната.