Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Влиянието на икономическите блогове

Автор: Иво Недялков*, Явор Алексиев / 16.09.2011
Оцени тази статия:

Неотдавна беше публикувано обширно изследване на Световната банка, посветено на икономическите блогове и тяхната роля във формирането на общественото мнение и влиянието им върху дебатите в академичните среди. Емпиричният подход, въприет от авторите на изследването, ясно показва, че блоговете постепенно утвърждават позицията си като ефективно средство за разпространяването на публикации, коментари и идеи.

За разлика от научните публикации, които в повечето случаи изразяват позицията на дадена институция относно определен въпрос, материалите в блогосферата поставят акцента върху личната позиция на автора. Повечето икономисти, които поддържат свой икономически блог, гледат на него като на алтернативна платформа, която им позволява да добият допълнителна популярност, тъй като форматът им позволява по-лесно да достигнат широката общественост и да получат бърза обратна връзка.

Според социологическите проучвания, проведени по време на изследването, едва 40% от студентите и 34% от асистентите, участвали в допитването, четат икономически блогове редовно, посещавайки средно по три различни блога на месец. В същото време 34% от икономистите на Световната банка посочват, че „са променили мнението си относно ефективността на една или друга политика като резултат от прочетена на даден икономически блог публикация”. Същото важи за 29% от докторантите и 10% от асистентите, които четат блогове. Сред най-четените икономически блогове са Freakonomics, Marginal Revolution, блогът на Пол Кругман (Paul Krugman) и този на Грег Манкю (Greg Mankiw). Изследването на Световната банка посочва, че една от основните причини за успеха на блоговете е, че те предоставят възможност на хора, които не се занимават професионално с икономика, да се запознаят с анализите на професионалисти, представени на по-достъпен език.

Проучванията на Световната банка показват, че част от успешните автори на икономически блогове успяват сравнително бързо да придобият популярност, както и да получат допълнителни възможности за професионално развитие. Например, Джъстин Улфърс (Justin Wolfers) пише статия във Freakonomics за проблем в методологията при провеждането на проучвания от Американското статистическо бюро, която привлича вниманието на Wall Street Journal.

Някои от най-любопитните заключения на изследването са:

  • Интерактивната природа на икономическите блогове позволява бързия обмен на коментари и идеи по избраната от автора тема. Именно това прави този формат особено популярен сред студентите по икономика, тъй като за разлика от типичната университетска академична среда, блогосферата не само предполага, но и насърчава диалога по актуални и теоретични въпроси.
  • Списването на блог от представители на академичните среди може да доведе до популяризирането на техните виждания или да ги направи известни за обществеността.
  • Повишаването на авторитета на даден блог и неговия автор може да доведе до популяризиране на дейността и идеите на институцията, която той представлява.
  • Блоговете повишават интереса към докладите и научните публикации, на които се опират или коментират. Публикуването на коментари и анализи на научни трудове увеличават вероятността те да бъдат прочетени, като в същото време повишава авторитета на автора на блога.
  • Икономическите блогове дават възможност на своите създатели по-бързо и ефективно да разпространяват своите идеи в достъпен формат. Високата интерактивност, която позволява този формат, го прави удобен за разпространение и споделяне в социалните мрежи. Публикациите в икономическите блогове дават на своите автори възможността по-свободно и по-разбираемо да поднесат своите идеи, в стил, който невинаги се счита за уместен за публикации на утвърдени в академичните среди икономисти.
  • В изследването се обръща внимание и на влиянието, което блоговете оказват върху вземането решения от правителствата и върху икономическата политика като цяло. Въпреки че влиянието на икономическите блогове върху провежданите политики е трудно оценимо, изследването на Световната банка показва, че ефектът от дейността им на този етап остава ограничен най-вече в академичните среди.

* Иво Недялков е стажант в Института за пазарна икономика