Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Събитията на ИПИ тази седмица: семинар на Клуба на журналистите, среща на Клуба на студентите и среща-дискусия в Икономическата библиотека

20.05.2011
Оцени тази статия:


Семинар на Клуба на икономическите журналисти

На 17 май (вторник) в София се проведе третият семинар на Клуба на икономическите журналисти. Темата на семинара беше "Социална политка" с подтеми:

  • Същност и обхват на модерната „социална държава”. Основни принципи и цели – справедливост, равенство, солидарност. История на възникване на най-големите социални програми;
  • Основни социални програми. Причини (аргументи) за създаването им. Описание на прилаганите инструменти – регулиране (ограничения), трансфери на доход, данъчно облагане, привилегии и преференции.
  • Икономически подход при анализа на политиките. Програми и стимули за поведение. Цели и действителни резултати. Непреки (невидими) ефекти от социалните политики. Разглеждане на алтернативите;
  • Източници на информация за социалната политика в България. Програмни бюджети и отчети. Икономически и социални статистически индикатори. Международни сравнения.

 

Лектор по темата беше икономистът от  Industry Watch - Лъчезар Богданов.

Презентации (pdf): "Социална политика", I част; "Социална политика", II част, "Социална политика", III част, "Социална политика", IV част,

Повече за Клуба на икономическите журналисти можете да научите тук.

***

Среща на Клуба на студентите към ИПИ

 На 18 май 2011 г. се състоя поредната среща на Клуба на студентите към ИПИ.

Гост-лектор беше проф. Валери Димитров - председател на Сметната палата, а темата - ролята и работата на Сметната палата на Република България.

Повече за Клуба на студентите към ИПИ – ТУК! 

 

***

Среща-дискусия в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА

Лекцията на 19 май 2011 г. беше посветена на 210-та годишнина от рождението на Клод Фредерик Бастиа – „бард на една икономическа школа”.

Георги Стоев разчупи шаблона на подобни представяния, като не започна от биографичните данни, а представи своята гледна точка за значението на икономическите идеи на Бастиа, за тяхната непреходност.

http://library.ime.bg/