Статии ISSN 1313 - 0544

Становища на ИПИ

20.07.2015
Оцени тази статия:

Становище относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Подадено до Комисията по бюджет и финанси, Народно събрание на Република България

20 ноември 2017 

 

Становище на ИПИ относно промените в Закона за съдебната власт

Подадено до Председателя на Народното събрание, председателите на парламентарните групи, заместник министър-председателя по правосъдната реформа, министъра на правосъдието и Представителството на ЕК в България.

7 юли 2017 

 

Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Организации, подкрепили становището: Български център за нестопанско право, Национална мрежа за децата, Форум гражданско участие, Български дарителски форум, Институт за пазарна икономика, Европейски институтЦентър за изследване на демокрацията

29 май 2017 

 

Становище по Резюме на доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор"

подадено до Министерство на енергетиката

2 март 2017

 

Становище по Проекта на изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Подадено до Комисия по правни въпроси, Народно събрание на Република България

30 юни 2016 

 

Становище по закон за изменение и допълнение на на Закона за държавния служител 

Подадено до Професионално обединение на държавните служители

18 февруари 2016 

 

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Подадено до Министерство на финансите

28 януари 2016

 

Уведомително писмо относно доклад на ИПИ - "Разрези на бедността: Образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България"

Подадено до Министерство на труда и социалната политика

28 януари 2016 

 

Доклад на ИПИ: "Разрези на бедността: Образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България

Подаден до Министерство на труда и социалната политика

28 януари 2016 

 

Становище относно Законопроект за държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Подадено да Комисия по бюджет и финанси

30 ноември 2015 

 

Становище относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Подадено до Комисия по бюджет и финанси 

30 ноември 2015 

 

Становище относно Препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи 2015

Подадено до Министерство на финансите

10 юли 2015

 

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Подадено до Министерство на труда и социалната политика

05 май 2015

 

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Подадено до Комисия за защита на конкуренцията

24 март 2015 

 

Становище по време на обществени консултации, организирани от ЕК за предоставяне на услуги на дългосрочно безработните лица в страните членки и на европейско ниво

Подадено до ЕК

04 март 2015 

 

Становище относто проект на ПМС за създаване на Национален икономически съвет

Подадено до Министерство на икономика

04 март 2015

 

Становище относно проект на Закон за училищното и предучилищното образование (сигнатура 4554-01-51)

Подадено до Комисия по образованието и науката, Народно събрание

26 февруари 2015

 

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД)

Подадено до Министерство на труда и социалната политика

20 февруари 2015

 

Становище относно проект на закон за доброволчеството

Подадено до Министерство на младежта и спорта

04 февруари 2015

 

Становище по Директивата за работното време (2003/88/EC)

Подадено до ЕК

04 февруари 2015

 

Становище относно влиянието на съществуващото законодателство върху конкуренцията на таксиметровите услуги 

Подаден до Комисия за защита на конкуренцията

27 януари 2015 г.

 

Отговор на поискано становище относно конкретни текстове от Закона за радиото и телевизията, Закона за електронните съобщения и Закона за авторското право и неговите сродни права

Подаден до Комисия за защита на конкуренцията

26 януари 2015 г.

 

Становище относно проект на закон за фискален съвет и корективни механизми

Подадено до Министерство на финансите

19 януари 2015 г.

 

Становище относно закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Подадено до Министерство на правосъдието

19 декември 2014