Статии ISSN 1313 - 0544

Становища на ИПИ (2022)

23.05.2022
Оцени тази статия:

Становище относно интеграцията на политиките и реформите в областта на спешната помощ, 29 юни 2022

Становище относно съдебния контрол на отказите и статута на главния прокурор, 20 май 2022

Становище на ИПИ относно необходимостта от ускоряване на структурните реформи, предвидени в одобрения НПВУ, 29 април 2022

Становище на ИПИ относно Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (ЗСП), 21 април 2022

Становище на ИПИ относно необходимостта от бързи мерки за развитие на индустриалните паркове по Националния план за възстановяване и развитие, 28 февруари 2022

Становище на ИПИ относно политики в социалната сфера по Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. , 28 януари 2022