Статии ISSN 1313 - 0544

Становища на ИПИ (2019)

03.10.2019
Оцени тази статия:

Позиция на граждански организации срещу опитите на политически партии и техни лидери да оказват натиск върху гражданското общество, 02 октомври 2019 г.

 

Становище на ИПИ относно ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност, № 954-01-37

 

Становище на ИПИ относно Проект на постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт - 26 юни 2019 г.

Писмо до Комитета на министрите - Съвет на Европа, Комисия за демокрация чрез Право и Европейска комисия от името на част от неправителствените и съсловни организации в България относно представените от министъра на правосъдието на 14.06.2019 г. предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) относно процедура за временно отстраняване и предсрочно прекратяване на правомощията на т.нар. трима големи в съдебната власт – председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор (ГП)  - 17 юни 2019 г.

 

Позиция относно промените в законодателството, регламентиращо финансирането на политическите партии - 18 юни 2019 г.

 

Становище на ИПИ относно провелия се през март 2019 г. дебат за значението на натрупаната от неправителствения сектор експертиза за процеса по реформиране на съдебната система. - 29 март 2019 г.

 

Становище относно ЗИД на Закона за съдебната власт сигнатура № 954-01-12 от 28.02.2019 г. - 22 март 2019 г.

Становище, с което ИПИ изразява позицията си по повод предложени текстове в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 28.02.2019 г и произтичащите от това политики относно функционирането на съдебната власт в Република България.

 

Становище по проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие - 08 февруари 2019 г.

Становище от името на група неправителствени организации и мрежи, които представляват над 120 граждански организации от цялата страна, вкл. Институт за пазарна икономика, във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие.

 

 

АРХИВ

2018 | 2017 | 2016 |