Статии ISSN 1313 - 0544

Становища на ИПИ (2019)

11.02.2019
Оцени тази статия:

Становище по проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Становище от името на група неправителствени организации и мрежи, които представляват над 120 граждански организации от цялата страна, вкл. Институт за пазарна икономика, във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие.

 

АРХИВ

2018 | 2017 | 2016 |