Статии ISSN 1313 - 0544

Становища на ИПИ (2019)

11.02.2019
Оцени тази статия:

Становище на ИПИ относно Проект на постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт.

 

Писмо до Комитета на министрите - СЕ, Комисия за демокрация чрез Право и ЕК от името на част от неправителствените и съсловни организации в България относно представените от министъра на правосъдието на 14.06.2019 г. предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) относно процедура за временно отстраняване и предсрочно прекратяване на правомощията на т.нар. трима големи в съдебната власт – председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор (ГП)

 

Позиция относно промените в законодателството, регламентиращо финансирането на политическите партии

 

Становище на ИПИ относно информация за всички проекти – приключили, в изпълнение и предстоящи, касаещи дейността на съдебната система, финансирани по Приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система” по Оперативна програма „Добро управление”.

С настоящото становище ИПИ изразява позицията си по повод провелия се през март 2019 г. дебат за значението на натрупаната от неправителствения сектор експертиза за процеса по реформиране на съдебната система.

 

Становище относно ЗИД на Закона за съдебната власт сигнатура № 954-01-12 от 28.02.2019 г.

Становище, с което ИПИ изразява позицията си по повод предложени текстове в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 28.02.2019 г и произтичащите от това политики относно функционирането на съдебната власт в Република България.

 

Становище по проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Становище от името на група неправителствени организации и мрежи, които представляват над 120 граждански организации от цялата страна, вкл. Институт за пазарна икономика, във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие.

 

АРХИВ

2018 | 2017 | 2016 |