Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Нова база данни на непровителствени организации в Югоизточна Европа

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:
В края на месец юни бе представена новосъздадена база данни за неправителствени организации (НПО) и експерти, които работят за възстановяването на Югоизточна Европа (за повече информация виж тук). Тя е резултат от обединяването на усилията на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа и Центъра за Демокрация и Помирение в Югоизточна Европа. Базата съдържа повече от 300 записа и постоянно се обновява.Основната цел е информацията, която съдържа да служи като ефикасно средство в  подкрепа на НПО и на донорите при търсенето на партньори по проекти, или при финансирането на програми. В базата са включени НПО, работещи в областта на икономиката, демокрацията, човешките права, политиката, образованието, изкуството и културата, медиите и други. Данните са фокусирани основно върху Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Сърбия и Черна гора, включително Косово). Съществува и секция Други, където е поместена информация и за България, Румъния, Гърция.Заинтересуваните организации могат свободно да се включат в инициативата.Базата данни е създадена под егидата на Гръцкото Президентство на ЕС и Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, и с подкрепа от страна на външните министри на Гърция, Норвегия, Канада и Швеция.