Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Българска макроикономическа асоциация

15.12.2006
Оцени тази статия:


В края на миналата седмица се проведе първата конференция организиранаот Българската макроикономическа асоциация, която бе съчетана с годишнотообщо събрание на асоциацията.

Въпреки че конференцията се състоя в работен ден на нея присъствахаДжеймс Роуф (постоянен представител на МВФ за България), Цветан Манчев,Румен Борисов, Красен Станчев, Георги Ганев и други икономисти.

Доклад на конференцията изнесе Мариела Ненова от БНБ, която представисвоя разработка на тема “Връзка между реалния валутен курс и повишаванена реалния доход по примера на България” с дискусант Джеймс Роуф. ДимитърЧобанов от ИПИ представи съвместното си изследване с Пирита Сорса отМВФ на тема “Конкурентоспособност на българската икономика: Оценка нареалния ефективен валутен курс” с дискусант Калин Христов от БНБ. Следпрезентациите се проведоха дискусии по посочените теми.

Основните изводи, до които достигнаха участниците са, че текущоторавнище на фиксиране на валутния курс не води до загуба на конкурентоспособностна българската икономика и подобни изследвания като представените наконференцията потвърждават този факт.

След конференцията се състоя първото годишно общо събрание на асоциацията.На него бяха приети единадесет нови члена и бе избран нов управителенсъвет. Поради голямата си ангажираност от участие в УС се отказа ЦветанМанчев, а на неговото място бе избран Георги Ангелов от ИПИ. В УС саоще Стефан Петранов, Николай Неновски, Калин Христов и Георги Ганев*.

 

--------------------------------------------------------

* Повече информация за събитието можете да намерите на страницата наасоциацията на адрес http://www.bma-bg.org/.