Знаете ли, че: Средните пенсии растат по-бързо от средните доходи

Източник: НОИ

Отношението между средната пенсия и средната заплата в българската икономика показва като цяло стабилно нарастване през последните 14 години. Това означава, че средната пенсия за осигурителен стаж и възраст расте по-бързо от средния осигурителен доход в страната за разглеждания период. Изключение  правят само три години – 1999, 2001 и 2008 г., когато ръстът на доходите изпреварва този на пенсиите. Това съотношение е важно тъй като приходите в пенсионната система са пряко зависими от средния осигурителен доход, а разходите – от средната пенсия. С други думи наблюдава се постоянен и изпреварващ ръст на разходите над приходите, което обяснява и растящия дефицит в пенсионната система.

Изоставащият ръст на средния осигурителен доход се дължи както на слабото увеличение на производителността на труда, така и на сивата икономика – недекларирани доходи и заетост. Всеки опит за събиране на повече приходи чрез по-високи осигуровки и осигурителни прагове в крайна сметка увеличава сивата икономика. Това показва и опитът от 2011 г., когато пенсионната осигуровка беше увеличена с 1,8 пр.п., но положителният ефект от това върху приходите от осигуровкибеше пренебрежими далеч под очакванията на НОИ.


Свързани публикации.