Знаете ли, че: приходите в пенсионната система растат много по-бавно от разходите?


От графиката се вижда, че в периода преди кризата от 2009 г. пенсионната система в България се характеризира с хроничен дефицит от около 2-3% от БВП на година, който остава около и над 3% между 2006 и 2008 г. С настъпването на кризата, обаче, този дефицит се разширява двойно, до около 6% от БВП. 

Причината за увеличението на дефицита се крие в по-бавния ръст на приходите спрямо този на разходите за разглеждания период. Приходите в системата се увеличават номинално с 24% в периода 2000-2010 г., докато разходите се увеличават номинално със 167%, което показва сериозното разминаване между двете страни на баланса на държавното пенсионно осигуряване. Слабият ръст на приходите се дължи в голяма степен и на икономическата криза от 2009 г. и стагнацията на икономиката през 2010 г. Такъв ефект не се забелязва при развитието на разходите, което показва, че пенсионната система в страната се характеризира както с хронични дефицити, така и с висока чувствителност към икономически спадове.


Свързани публикации.