Здравната система в Сингапур

В следващите редове, накратко, ще ви представя как функционира една от най-добре развитите и ефективно работещи здравни системи в света. Тази на Сингапур. Идеята на тази статия е просто да покаже, че понякога е по-лесно, по-ефективно и по-безболезнено да се използват доказано-работещи чужди практики за постигане на предварително начертани цели. Някога някой бе казал, „че човек не може знае и разбира от всичко, но той трябва да знае източниците, от които може да придобие липсващото му знание".

Общ поглед на системата

В началото на 80-те години в Сингапур се осъществява здравна реформа, съчетаваща пазарните принципи на конкуренция и свобода на избора. Една от отличителните черти на новосъздадената система са т.нар. лични медицински спестовни сметки, които са собственост на отделните граждани. От тези сметки се покриват медицински разходи, които в България се покриват от НЗОК. Тоест философията на финансиране на здравеопазването в Сингапур е коренно различна от тази в България. Тя се базира на индивидуалната отговорност на човека и на индивидуалните стимули за ефективно управление на разходите за здраве. От пациентите се очаква да доплащат част от медицинските разходи, когато потребяват дадена медицинска услуга над определен обем услуги, които тяхната спестовна сметка може да покрие. На базата на работещата пазарна здравна система гражданите на Сингапур получават бърз и универсален достъп до качествени медицински услуги. Когато човек има нужда да ползва определена медицинска услуга, то той е свободен да избере лечебното заведение, в което иска да се лекува. По този начин се стимулира конкуренцията между болниците(клиниките), което от своя страна води до положителни ефекти, като подобряване на качеството на обслужване, оптимизиране на разходите и работния процес, намаляване на бюрокрацията и др. В допълнение на това, трябва да се каже, че през последните години благодарение на непрекъснатия стремеж за подобряване на конкурентните предимства между болниците(клиниките) се наблюдава и засилен интерес на чуждестранни пациенти, желаещи да ползват услугите на сингапурската здравна система. Основният пакет от услуги, които системата покрива, е дефиниран широко.

Осигуряването на медицинските услуги се осъществява от няколко припокриващи се и взаимно допълващи се компонента на здравната система:

  1. Medisave (1984) – това е най-старият стълб на системата.. Принципът на работа е следният: съществува задължителна медицинска спестовна програма, в която работещите внасят част от заплатата си всеки месец в лични спестовни сметки. По този начин се избягва преразпределителната функция на държавата – веднъж да събира парите от работещите и втори път да ги преразпределя чрез здравната каса. Пациентите могат да използват средствата от своята медицинска сметка, за да заплащат лекарските такси, болничните такси за престой, операциите при раждане, някои по-скъпи извънболнични процедури, като има определен лимит за плащане на всяка процедура. Ако човек иска да получи лечението си в по-луксозна болница, той заплаща разликата от собствения си джоб;
  2. Medishield (1990) – въведена е през 1990 г. и представлява застраховка за заболявания и злополуки. Премиите по нея могат да се изплащат от Medisave сметките. Достъпна е за всички граждани под 80-годишна възраст, участващи в първия стълб. Схемата осигурява заплащане на повечето видове болнично лечение, включително интензивно лечение и имплантации, както и заплащане на някои извънболнични процедури. Тази застраховка ограничава медицинските разходи чрез гарантиране на намаления за болнично лечение. Броят на възможните лечения, които се заплащат чрез застраховката, е ограничен за година, както и общо в течение на живота на осигурения, с цел регулиране на повишеното търсене на медицински услуги. Съществува опция за хората, които желаят да се лекуват в по-висок клас лечебни завадения. Те могат да се включат в програма " Medishield+", за която вноските са значително по-високи;
  3. Medifund (1993) – функционира от 1993 г. като система от последна инстанция за хора, които по никакъв начин не могат да поемат разходите по лечението си. Средствата във фонда се натрупват от годишните бюджетни излишъци. Във всяка болница работи социален служител, който оценява финансовите възможности на желаещите да се възползват от услугите на Medifund;
  4. Eldershield (2002) – този стълб осигурява заплащането на разходите, свързани с различна степен на инвалидност, на всички притежатели на индивидуални сметки в Medisave. Включването става автоматично при навършване на 40- годишна възраст, освен при изричен отказ. Има два варианта на заплащане на участието – с годишни вноски или с еднократна вноска при първоначално включване в схемата. Вноските могат да се плащат и от сумите в индивидуалните сметки. Осигуряването е доживотно.

Свързани публикации.