Закъснението на Столична община в борбата с мръсния въздух

Столична община продължава да се бави с приемането на новата стратегия за управление на качеството на атмосферния въздух и намаляване на емисиите за периода 2015-2020 г. Стратегията трябваше да бъде одобрена още през пролетта на миналата година, но това бе отложено до февруари 2017 г., когато общината качи на сайта си своето предложение и отреди период от един месец за обществено обсъждане и предложения. След изтичането на едномесечния период новият план все още не е гласуван и въведен в действие.

А Столична община няма никакво време за губене, след като България бе осъдена от Съда на Европейския съюз за системно превишаване на концентрацията на фини прахови частици в атмосферата. Сметната палата също излезе с доклад по темата, в който се препоръчва своевременното приемане на новия план, въвеждане на нови мерки за борба със замърсяването и повишаване ефективността на вече приложените такива.

Мерките, предвидени в предишната програма за периода 2011-2014 г., като например подобряването на мрежата на градския транспорт, по-добрата поддръжка на пътната настилка, засилени проверки на катализаторите на автомобилите, контрола върху строителните обекти и изграждането на велоалеи, доведоха до известно намаляване на замърсяването в столицата. През 2013 г. е достигнато ниво на концентрация на фини прахови частици под допустимата стойност на измервателна станция на Гара Яна (33,35 mg/ m3 при допустими 40), а през 2015 г. това се случва и на измервателните станции в ‘’Надежда’’ и ‘’Хиподрума’’, но то е крайно недостатъчно за цялостно решаване на проблема.

Тези мерки са застъпени и в новия проект за управление на качеството на въздуха, като към тях са добавени и подмяна на стари отоплителни инсталации посредством нисколихвени заеми, насърчаване на помощите за екологично чисти горива и санирането на жилищата с цел по-висока енергоефективност, както и маркери за колите, отчитащи вредните емисии. Общината много разчита и на доизгражденето на транспортния ринг около столицата и увеличения обхват на метрото за намаляване на трафика, който, редом с използването на неекологично чисти горива през зимата, е най-големият замърсител на въздуха в града.

Въпреки че като цяло нововъведенията биха довели до подобряване на ситуацията, новият план на места е с доста пожелателен характер. Така например, той предвижда до 2020 г. намаляване на вредните емисии от битово горене с 30% и тези от автомобилите – с 40 % от по-малкия вътрешноквартален трафик заради подобряването на пътните връзки на кварталите с околовръстния ринг и в частност със Северната тангента и по-добрия достъп до метро в града. Тази сериозна промяна е доста оптимистична на фона на резултатите от предишната програма, където също бе заложено значително понижение на вредните емисии, но то така и не бе постигнато.

Важно е Столична община да въведе в действие новите мерки за контрол на качеството на атмосферния въздух в най-скоро време и да покаже реална воля за ефективното им изпълнение и постепенно справяне с проблема, за да се намали риска за здравето на гражданите и да се подобри качеството на живот в столицата.

 

*Авторът е стажант в ИПИ.


Свързани публикации.