Законодателна програма

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Тази седмица Министерски съвет публикува законодателната си програма на страницата на кабинета. В програмата е заложено да се приемат 84 закона до края на юли, от които 25 изцяло нови закони (9 закони – ратификации на международни споразумения). Сред подготвяните проекти са проект на закон за държавните резерви и военно временни запаси, проект на закон за задължителните 90-дневни запаси от нефт и нефтопродукти, проект на закона за селскостопанско преброяване през 2003 г., проект на закон за общественото здравеопазване и проект на закона за защита на личните данни в телекомуникациите. Тъй като на Интернет-площадката на Министерски съвет не се съхранява информация от изтеклия мандат на ОДС, не може и да се сравнят законодателните намерения на двете правителства и да се открият възприетите от миналия кабинет приоритети в социалната и стопанска политика. Това, което не можем да намерим, също така, са самите проекти, които са включени в програмата (за разлика от законодателната програма на предишното правителство, където проектите бяха публични). Достъпът до тези проекти не е гарантиран, тъй като и до приемане на заседание на Министерски съвет и внасяне за разглеждане в Народното събрание проектите не са публични. Затова и единствено политическа воля може да разкрие намеренията на правителството за конкретни промени в действащите закони (тъй като за изцяло нови закони в повечето случаи се набират становища от гражданството и държавните институции). За мотивите към заложените в програмата законодателни намерения може да съдим от управленската програма на правителството, в която, както вече коментирахме, се предвиждат конкретни промени в действащи законови разпоредби.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.