Закон за държавните такси – „или“ се заменя с „и“, нищо особено. Дали?

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На вчерашното заседание на комисията по бюджет и финанси бе разгледан на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси. Според вносителите на законопроекта с промените се цели да бъдат актуализирани или отменени разпоредби, съдържащи остарели термини, които не съответстват на действащото законодателство, както и да се извадят някои видове такси от този закон, защото вече се събират на основание на друг – например този за нотариалните такси.

Нито в мотивите към законопроекта, нито в направеното пред комисията представяне обаче се каза, че освен козметичните промени, с които се заменя „трудещите се“ с „работниците и служителите“ и „народните съдилища“ със „съдилищата“ се предлага и промяна в поводите, при които се заплащат държавни такси. С една „невинна“ промяна в чл. 3, където съюзът „или“ се заменял с „и“, администрацията предлага да се заплаща такса както за получаване на документ, така и за разглеждане на самото искане за получаване на документа. На въпроса на депутат Калъчев – защо се прави тази промяна, заместник министър Ал Джабури отговори, че 30% от подадените молби от граждани и предприемачи са придружени от неизрядни документи и по този начин се губело времето на администрацията!?! Въвеждането на такса за разглеждане на искането щяла да стимулира ищците да бъдат по прецизни.

Коментар: 1/ Това, че 30% от подадените искания, са придружени с непълен комплект от съпътстващи документи, сигурно е вярно, но то се дължи на липсата на информация, а не на небрежността на граждани и предприемачи. Всички знаем, че почти няма нормативен акт в България, в който изискванията за получаване на един или друг документ да са разписани ясно, точно и изчерпателно. Обичайна практика е при изброяването им да присъства неотменната точка „и други, по преценка на компетентния орган“. Точно тази точка дава право на администрацията да изисква неограничен брой допълнителни документи. И в момента тя упражнява това си право повече от активно, представете си какво ще се случи, ако това започне да носи и допълнителни доходи от такси?

Според зам. Министър Ал Джабури ставало дума само за случаите на мотивиран отказ. Проблемът обаче е в това, че при сегашните непрозрачни процедури всеки отказ си е мотивиран. Защо вместо да осигури прозрачност на процедурите и изискванията, държавата иска да въведе наказание за и без това вече наказания с подобна администрация данъкоплатец?

2/ Интересен е и мотивът за „губене на времето на администрацията“. Тя си губела времето с това да разглежда искания. Ами на нея „май“ това й е работата. За това ние данъкоплатците плащаме данъци, от които тя, администрацията, получава заплата. Не е толкова трудно да се проумее, че загубата на време и неефективността идват от прилагането на купища никому ненужни бюрократични процедури, а не от незрядните заявители.

3/ Какво стана с обещаната в предизборната кампания на управляващото мнозинство, административна реформа, която да подобри средата за водене на бизнес в България? Как така нещата изведнъж се обърнаха и видите ли предприемачите са виновни пред бюрократите, а не те пред тях! Вече не администрацията малтретира и губи времето на бизнеса с безсмислени, непрозрачни процедури, неустановени срокове, пречки и корупция на всяка крачка, а бизнесът й губел времето със своята немарливост!?! Вместо да се ограничат до минимум режимите, да се въведе прозрачност в процедурите, да се дефинират ясно сроковете и отговорностите на администрацията при тяхното неспазване, да се използва все по-масово мълчаливото съгласие, държавата стартира реформата с въвеждане на финансови стимули за администрацията да не си върши работата както трябва и в срок!?! И сега чиновничеството постоянно връща и тормози граждани и бизнес, нима е нужно на всичкото отгоре и да му се плаща за това?!

4/ Интересен е и въпросът защо подобна сериозна промяна бе предложена между другото! Възможните отговори са два: а) защото вносителите не смятат, че е толкова сериозна или б) защото много добре съзнават какво предлагат и гледат номерът да мине без много шум.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.