Възстановяването от кризата може да се случи и по-рано

Серия от нови позитивни данни за икономика бяха обявени през изминалата седмица. Най-напред беше оповестена предварителна оценка за износа през януари, направена съвместно от Националния статистически институт и Министерството на финансите. Според нея, износът от България е нарастнал с 13,1% на годишна база през януари.

Ако тези данни се потвърдят, това ще означава, че за трети пореден месец износът отбелязва положителен ръст, като този ръст се ускорява значително спрямо растежа, отбелязан през ноември и декември (съответно от 3,9% и 4,8% на годишна база). Както и при положителните данни за входящия туризъм през януари, които коментирахме наскоро, ниската база на износа от януари 2009 г. е допринесла за този забележителен ръст, но не това е най-важното. Важното е, че икономиката започва все по-убедително да излиза от кризата. Секторите, които ще поведат този процес, ще бъдат движени от външното търсене, което се възстановява все по-забележимо. Интересното е, че положитленият ръст при износа от месец ноември насам се наблюдава както при българския износ за ЕС, така и при този за трети страни, т.е. базата на възстановяване на износа е достатъчно широка.

 

Източник: НСИ, МФ, изчисления на ИПИ

 

 

Месечната статистика за индустриалния сектор, който беше един от двигателите на растежа през периода предхождащ кризата, също е обнадеждаваща. След като постепенно спадът на индустриалното производство и продажби се забави през последните месеци на 2009 г., промишленото производство отбеляза намаление от само 0,9% на годишна база през януари. При продажбите в промишлеността спадът за януари също е значително по-бавен отколкото предходните месеци, от 2,8%. Трябва да се отбележи, че за преработващата промишленост, която заема най-голям дял от общата индустрия и включва основни експортни сектори, се наблюдава дори символично покачване на продажбите от 0,2% за месец януари.

Ако тенденцията от последните месеци се запази, може станем свидетели на по-ранно възстановяване на промишлеността от широко разпространените прогнози за положителен ръст от средата на годината. Нищо чудно индустриалното производство и продажбите да започнат да растат още от края на първото или началото на второто тримесечие, предвид и възраждането на външното търсене.

Последните данни, на които бихме искали да обърнем внимание, са предварителната статистика за БВП, която беше публикувана на 11-ти март. Както често се случва, по-рано обявената експресна оценка за БВП през четвъртото тримесечие на 2009 г. се оказа силно подценена и реалният БВП, вместо по-рано оповестения спад от 6,2% на годишна база, е отбелязал намаление от 5,9%. За цялата година реалното свиване на икономиката също се ревизира в положителна посока, от 5,1% на 5%.


Източник: НСИ

 

Тези данни отново идват да потвърдят, че кризата в крайна сметка е засегнала България в по-малка степен, отколкото бяха предварителните очаквания. Освен това, ако се съди по последните макроикономически данни, рисковете пред икономиката през 2010 г. са във възходяща посока, т.е. икономиката би могла да се възстанови и по-бързо от сегашните прогнози. Остава и правителството да не пречи на процеса, както напоследък започва да се случва (например, с повишаването на здравните осигуровки). 


Свързани публикации.