Съдебната система: исканията за пари растат, докато работата намалява

Разминаванията между ВСС, Парламента и правителството на тема бюджет на съдебната система не са от скоро. Те са големи и за последните 5 години, въпреки че има одобрени по-малко средства от поисканите от ВСС, парите нарастват. Разликите във визията за финансиране между МС и ВСС са от 79 млн. лв. през 2015 г. до 110 млн. лв. през 2014 г.

Няколко факта:

  • Увеличение на бюджета на съдебната власт има, дори и да не е толкова, колкото е поискано
  • Наблюдава се постоянно увеличение на исканията от ВСС за средства
  • Намаляват регистрираните престъпления срещу личността и собствеността за последните четири години
  • Намалява общият броя на делата, разглеждани в съдебната система от 2012 г. насам
  • Увеличава се броя на съдиите и прокурорите по щат
  • Намалява действителната натовареност по щат от 2012 г.

Тези и други факти показват, че има нещо сбъркано в исканията за повече пари от съдебната система. Още повече – без ясен график за реформи, които да повишат реално заплащането на магистратите и да орежат ненужните структури.

Затова – бързи реформи, веднага. Например:

  1. Намаляване на съдебните служители – пътят към високи заплати на магистратите минава през орязване на неефективни дейности, излишни щатове и назначени роднини без заетост;
  2. Въвеждане на единен софтуер – деловоден с интегрирана система за случайно разпределение – производителността на системата ще се вдигне с мин. 30% в деня, в който тази система заработи, гарантирано;
  3. Сливане на окръжни съдилища с ниска натовареност, за административните съдилища – също – достъпът до правосъдие не означава милиони левове на месец за разглеждане на 3-4 дела;
  4. Анализът на натовареността на съдилищата и прокуратурата трябва да води до нещо – в момента той се приема за информация. Видно е къде има ниска натовареност – трябва да се действа веднага.

Предложения има много, но е факт, че повече пари за съдебната система без усилия и някакви обещания за реформи не е логично да се очакват. А че финансовият министър използва недобри практики, за да провокира размърдване, в това спор няма.


Свързани публикации.