Стопанската политика: „популярна“ или „ефективна“

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Събитие: Тази седмица на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество се взе решение социалните партньори да имат пряко участие в обсъждането на цените на енергоносителите. За целта към Държавната комисия по енергийно регулиране ще се създаде тристранен съвет с участието на синдикати и работодатели. Той ще бъде създаден по Закона за администрацията и неговите функции ще са да консултира и да участва в начина на формиране на цените на енергоносителите. Паралелно с това, още следващата седмица, в постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към НСТС започва диалог по национална програма по компенсиране доходите на населението и създаване възможности за компенсаторни механизми на бизнеса, договориха се още участниците в заседанието. Предложението е на КНСБ. Беше одобрена и наредба за определяне цените на природния газ.

Коментар:1а/ Самата идея държавата да определя цени, включително на енергия, е антипазарна. Производството и търговията с енергия е отношение между частноправни субекти и правителството няма работа да се меси там. Още по-малко отношение към тези проблеми имат синдикатите, които по определение трябва да се занимават с преговорите между работник и работодател.

1/ Всички намерения, които се обсъждат на заседания на Тристранния съвет, изразяват желанията на кабинета да направи популярни мерките, които провежда. Затова и се създават различни тристранни съвети, които създават представата за три страни, които се договарят, тъй като трябва да се направи компромис. И по процедура компромисът се прави между тези, които могат да разговарят с правителството като „легитимни“ и „представителни“. Както вече многократно сме коментирали, и най-добрите процедури за разговори в тристранните съвети не могат да заменят публични дискусии между всички, които откриват интересите си в провежданата политика.

2/ Идеята на тристранните съвети е, че трябва да се постигне съгласие по провежданата не само социална, но и стопанска политика. Не винаги обаче компромисът може да доведе до по-добри решения в провежданата политика, още повече, когато този компромис е между акценти върху социалните и стопанските ефекти от взиманите решения.

3/ През последната седмица се обсъжда и приемане на споразумение за тристранно сътрудничество, което по идея цели да е „в духа на необходимостта от поддържане на социален и граждански мир, като условие за развитие на пазарните отношения, постигне на устойчив икономически растеж, при запазване на финансовата стабилност и успешно приключване на преговорите за присъединяване към ЕС“. Така кабинетът се опитва да замени по-добрите закони с по-популярна политика, сред тези, които могат да окажат политически натиск върху приеманите законови промени. Това, че синдикатите ще се „съгласят“ да не протестират против правителствени решения, не означава, че те ще са добри (както и че ще отговарят на интересите на техните членове в по-дълъг период от време). Ако трябва да се взимат не само по-популярни решения, но и да се провежда по-добра политика, трябва процедурите да се променят, като се открие възможност не само за гласно обсъждане на проектите, но и пресмятане на разходите за прилагане на избраната политика.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.