Становища на ИПИ (2020)

Позиция относно опита за подмяна на конституционния дебат, 21 август 2020

Становище на ИПИ и неправителствени организации относно Директива 2014/42/ЕС на ЕП и Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, 11 август 2020 г.

Становище на ИПИ до 44 Народно събрание на Република България, Министерски съвет и посланиците на държавите-членки на ЕС относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, вх. № 054-01-60 от 1.07.2020 г., 10 юли 2020

Становище на ИПИ до Комисия по бюджет и финанси на НС във връзка с обсъждане на предложения за промяна на ДДС, 28 май 2020

Становище на ИПИ до Експертна работна към Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, 5 май 2020

Становище на ИПИ относно Проект на Регионална схема за пространствено развитие на Северен централен район (СЦР) 2021-2027, 16 април 2020

Становище на ИПИ във връзка с предстоящата инициатива от президентската институция по реда на чл. 154 от Конституцията на Република България, 31 януари 2020


Свързани публикации.