Назад

Значението на Плевен и Бургас като регионални здравни центрове расте бързо

В този анализ обръщаме поглед към регионалните данни за броя лекари и легла в болниците, стъпвайки върху данни, предоставени от НСИ. Тези индикатори ни дават обща представа за нивото на достъп до здравни услуги по общини, както и за регионалните различия в това отношение.

През 2023 г. броят на лекарите у нас е 29 911, което е с 312 или около 1% повече от броя им през миналата година. Това включва и 1149 лекари, които не са разпределени към дадена територия. В рамките на последните 5 години броят на лекарите е относително постоянен – устойчиво малко под 30 000.

Най-много са лекарите в Столична община – 7322, което е значително увеличение спрямо броя им през 2019 г. – 6801, като по-голямата част от този ръст да се случва през 2020 г. След столицата, най-много лекари има в Пловдив (3010), Варна (2211), Плевен (1412) и Бургас (1232). В 16 общини у нас няма нито един лекар – през 2019 г. такива общини са 11 на брой. В 30 общини има само по един лекар, а в 142 техният брой е под 10. Важно е да се отбележи, че през 2023 г. има и 382 лекари, които работят в повече от една община или област, както и 370 лекари на територията на столицата, които обслужват съседни общини, като тези случаи са относително непроменен брой през последните 5 години.

Предвид очакваната зависимост на общия брой лекари и населението в една община, обръщаме специален поглед към съотношението брой население средно на един лекар, като по-ниските стойности сигнализират по-добър достъп до здравни услуги. За поредна година община Плевен се нарежда начело на този индикатор с по 78 души средно на лекар. Това се дължи на много болници и медицинския университет в града, както и на относително малкото население спрямо други здравни хъбове като София, Варна и Пловдив. Интересното е, че стойността на съотношението пада значително спрямо стойността от 2019 г. – 97 – като това не се дължи толкова на свиване в населението, колкото на факта, че лекарският персонал в общината расте от 1217 на 1412 за петте години. Този ръст върви паралелно с активното разкриване на допълнителен болничен капацитет в общината.

На втора позиция се нареждат общините Панагюрище и Пловдив с по 108 души на лекар, следвани от Бяла (област Русе) с по 142 души/лекар и Варна с по 146 души/лекар. Въпреки голямото си население, Столицата е на 10-то място със 176 души/лекар, което е значително подобрение спрямо 195 души/лекар през 2019 г. Общо за страната стойността на индикатора е 215 (приблизително колкото са в община Габрово), като само в 23 общини тази стойност е по-висока. Спрямо 2019 г., нивото на индикатора за страната пада с 20 души/лекар, като това по-скоро се обяснява със свиването на населението на национално ниво. Въпреки съотнасянето към броя жители, най-малко хора на лекар се падат предимно в областни градове, което е разбираемо, предвид че именно там се концентрират лечебни заведения, които да обслужват и околни общини.

Друг важен показател за достъпа до здравна помощ е броят на болничните легла. Общо за страната той е 55 724 през 2023 г, като расте плавно през последните пет години. Най-много легла има в Столична община – 11 741, следвана от общините Пловдив (5490), Варна (2657), Бургас (2454) и Плевен (2365). Сред тази група се наблюдава много голямо увеличение спрямо 2019 г. в Бургас, където леглата са със 757 (44%) повече, и в Плевен, където ръстът е 580 легла (32%). В 151 общини у нас няма никакви болнични легла – общините в тази група не се променят от 2019 г. досега. Това означава, че техните жители пътуват до друга община, когато им се налага да ползват болнични услуги. Като изключим тях, общините с най-малко болнични легла са Тополовград (20), Каварна (34) и Белоградчик (40).

Интересно е да се разгледа и броя легла на спрямо населението. Най-високи са стойностите на този индикатор в общините Баните (49 легла/1000 души), Бяла, област Русе (42 легла/1000 души), Сапарева баня (31 легла/1000 души) и Роман (30 легла/1000 души). Сред по-големите общини, най-напред се нарежда отново Плевен с по 21 легла на 1000 души, което е значително повече от 15 легла/1000 души през 2019 г. Изключвайки 151-те общини без болници на територията си, с най-малко легла на човек са Тополовград (2 легла/1000 души). Средно за страната се падат по 9 легла на 1000 души, като в 35 общини тази стойност е по-висока.


Свързани публикации.