Среща в библиотеката на ИПИ и БМА (14 декември 2010)

Гарет Гарет е американски журналист и автор, чиито творби се преоткриват в днешно време. За връх на художествените му произведения се смята трилогията от началото на 20-те години на ХХ век, която прави Гарет истински популярен. Покрай романтичните истории във всяка една от тези творби, могат да се открият изключително ценни факти от историята на Америка в края на XIX век и началото на XX век.

 

От романите на Балзак може да се научи  за икономическата обстановка във Франция много повече, отколкото от трудовете на редица икономисти. Това изказване с пълна сила важи и за литературното творчество на Гарет Гарет,  където фабулата е средство, за да се разкрие икономическата картина на Америка в отделни драматични за историята й периоди. Гарет показва завидни познания за железопътните компании, за селското стопанство и за производството на стомана, за икономиката и като цяло и за социалните последици от настъпващите бурни промени в живота на САЩ в края на XIX  в. И началото на XX в.

Петър Ганев увлекателно обрисува достойнствата на трилогията на Гарет – The Driver, The Cinder Buggy и Satan’s Bushel.

А как Ганев открива Гарет? Това е цитатът, провокирал нашия колега да се заинтересува от творчеството на един от големите американски майстори на перото на ХХ век:

 „Your occupation, Mr. Galt, — you said it was what?“ 
„Farmer.“ 
„Yes? What do you farm?“ 
„The country.“ 
„Do you consider that a nice expression?“ 
„Nicest I know, depending on how you take it.“ 
„Well, now, tell this Committee, please, how you farm the country, using your own expression.“ 
„I fertilize it,“ said Galt. „I sow and reap, improve the soil and keep adding new machinery and buildings.“ 
„What do you fertilize it with, Mr. Galt?“ 
„Money.“ 
„And what do you sow, Mr. Galt?“ 
„More money.“ 
„And what do you reap?“ 
„Profit.“ 
„And what do you do with the profit, Mr. Galt?“ 
„Sow it again.“ 
„A lovely parable, Mr. Galt. Is it not true, however, that you are also a speculator?“ 
„Yes, that’s true.“ 
„To put it plainly, is it not true that you are a gambler?“ 
„That’s part of my trade,“ said Galt. „Every farmer is a gambler. He gambles in weather, worms, bugs, acts of Congress and the price of his produce.“

Напомня ли ви друг роман, друг герой?


Свързани публикации.