Среща с Красен Станчев за корените на кризата

 

На 19 май 2009 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе среща на

КЛУБ на СТУДЕНТИТЕ към ИПИ


Инициативата на ИПИ се осъществява с финансовата подкрепа на Овергаз, като мисията ни е да осигурим форум и средство на студенти, интересуващи се от икономика и икономическа философия, да осигурим достъп до нови знания, различни гледни точки и идеи.

На срещата присъстваха над 60 студента от различни университети, които изслушаха лекция на Красен Станчев за причините за  финансовата криза, ефектите, както и за евентуалните подходи за справяне с нея.

 

Красен Станчев говори за развитието на финансовите пазари, очакванията на различните участници, механизма на създаване на „токсични активи“, поведението на централните банки, политиката на правителствата на САЩ, Великобритания, Китай.


Свързани публикации.