Назад

Според Сметната палата България се е провалила в управлението на кризата от COVID-19

… и този провал не е свързан с липса на финансиране, на нормативна среда или на диагностика и лечение: свързан е с липса на визия, на активна ваксинационна кампания и на ефективна борба с антиваксърски настроения, както и неспазване на мерките за изолация и карантина.

Това са основните констатации в доклада на Сметната палата „Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19 за периода 01.02.2020 г. – 31.12.2021 година“, публикуван тук.

Да припомним, че от COVID-19 в България над 38000 души загубиха живота си.

В доклада четем още, че:

  • Въпреки сравнително подходящата нормативна основа за ефективно управление на пандемията,  липсата на орган за цялостната организация, координация и управление на дейностите по плана възпрепятства доброто  управление на пандемията през 2021 г.
  • Осигурени са оптимални възможности и достатъчно финансови средства за: провеждане на клинични и лабораторни изследвания на заболели от COVID-19; преструктуриране на легловия фонд в лечебните заведения за болнична помощ и за субсидирането им за поддържане на готовност при пандемия; закупуване на медицинска апаратура,  лични предпазни средства и лекарствени продукти. Общите разходи на държавата надхвърлят 1,4 млрд. лева, като половината от тях са насочени към подкрепа на медицинския персонал. За ваксини са отделени 238 млн. лв., а за лекарства – 167 млн. лева.
  • Обслужени са над 670 хиляди пациенти от спешната помощ, от общопрактикуващите лекари и от лечебните заведения за болнична помощ.
  • Над 1,9 млн. лица са поставени под задължителна изолация и карантина.

Какви обаче са резултатите от дейността на правителството по управление на пандемията у нас:

  • 29,8% са лицата със завършен ваксинационен курс, а 4,2% са с поставена бустерна доза – ваксиналното покритие на населението у нас е едно от най-ниските в света, особено сред развитите държави. Ниските нива на ваксиниране са свързани с по-висока заболеваемост и смъртност, което има негативен социално-икономически ефект.
  • Почти половината получени ваксини са били подарени или бракувани.
  • Около 28% от регистрираните случаи на COVID-19 са хоспитализирани, 8,4% пациенти са постъпили в интензивни отделения, като хоспитализираните пациенти се увеличават особено много през 2021 година.
  • Извънредната смъртност в България е на едно от най-високите равнища в света (тя достига 38% от общата смъртност) и надхвърля значително тази в ЕС, особено през 2021 година.
  • Платените глоби и имуществени санкции в резултат на осъществената административно-наказателна дейност са незначителни по размер в сравнение с наложените глоби и имуществени санкции (които също са малки по размер) за нарушение на въведените временни противоепидемични мерки. Това означава, че няма ефективен механизъм за контрол и наказания за нарушения на мерки, свързани с общественото здраве.

С други думи – има пари, институции, ваксини и лекарства, но няма успех в управлението на COVID пандемията – и това води до по-висока заболеваемост, допълнителни разходи и извънредна смъртност.


Свързани публикации.