Специален режим за приватизация на лечебни заведения

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Лечебните заведения се изключват от обсега на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и ще се продават по силата на специален закон, който тепърва ще се изготвя. Това решиха депутатите от Комисията по икономическа политика след неуспешни опити да намерят формула за приватизацията на болниците и бившите общински поликлиники. До приемането на специалния закон откритите процедури по приватизация на лечебните заведения ще бъдат замразени. В момента такива процедури текат в много от бившите общински поликлиники.

Засега не е ясно нито кой ще прави специалния закон, нито в какви срокове. Този подход на законодателно уреждане на приватизацията „на парче“ е малко изненадващ, предвид на декларираното от НДСВ намерение за създаване на общ режим на приватизацията, без изключения и привилегии. Според мотивите, с които Законът за приватизация беше внесен в парламента, „нормативната уредба следва да бъде гаранция за стабилитет на възникналите в приватизационния процес правоотношения и яснота на свързаните с него правни последици“. Точно това обаче явно няма да стане, предвид на предстоящото замразяване на приватизацията на определени дружества с обещание за „размразяването“ на сделките в необозримо бъдеще по неясни правила. Практиката в България показва, че обявяването на мораториум реално означава възможност за разграбване. Всъщност, специалният режим за приватизация на лечебните заведения можеше без проблем да бъде уреден в рамките на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, ако депутатите бяха заложили на качеството, вместо на бързината. Проблемът е сложен, но не и непреодолим. Явно обаче вместването в определени срокове и графици е водещ мотив.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.