Софтуерните фирми: смяна на парадигмата на застъпничеството

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Наскоро създаденото сдружение на българските софтуерни фирми (виж: basscom.org) проведе тази седмица първата си относително голяма публична проява и обяви своята Харта за сътрудничество между частния сектор и държавата за развитие на софтуерна промишленост в България.

Необходимо е да се обърне внимание на този документ.

Това е, изглежда, първият документ на промишлена гилдия, която отделя съществено внимание на своята стратегия и се занимава подробно не толкова с привилегиите, колкото с институционалните условия за осъществяване на своите амбиции.

Хартата започва с търсене на аргументи за промяна в образователните стандарти, които вероятно ще увеличат търсенето на софтуерни и продукти, но – и това е по-важното – ще създадат условия за по-конкурентно поведение на всички стопански деятели.

Софтуерните фирми са първите, които без особени усуквания, илюзии и съвсем открито поставят въпроса за собствено усъвършенстване и пазарни стратегии. Всъщност публичното отсъждане на възможните перспективи на това усъвършенстване е по-интересното от раздела на хартата, занимаващ се с тази тема.

Доколкото става дума все пак за сътрудничество с правителството, в раздела, посветен на „националната политика“, софтуерните фирми разглеждат правителството като „просветен потребител“, искат различни данъчни облекчения, „стимули рисков капитал“ и създаването на министерство и парламентарна комисия по информационни технологии.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.