Случката със здравната реформа

Какво се случва със здравната реформа

Напоследък темата за здравеопазването е изключително актуална – внасят се проектозакони, правят се срещи и кръгли маси, сваля се доверие, изглаждат се спорове, връща се доверие, внасят се становища, напрежението между всички засегнати страни се изостря.

Какво всъщност се случи през последния един месец? Министърът на здравеопазването съобщи за плаха стъпка към реформа, която да позволи включването на частните фондове в задължителното осигуряване. Добро предложение, но така замислено Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отново поема основния пакет от медицински услуги и на практика запазва монополното си положение. Другият негатив е, че се предвижда и вдигане на здравната осигуровка с два процента. Междувременно се внесоха два проектозакона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които по-късно бяха приети на първо четене в Народното събрание. Предложенията не се харесаха на Българския лекарски съюз (БЛС) и неговият председател изпрати становище, с което БЛС свали доверието от министъра на здравеопазването и се оттегли от участието си в процесите на здравната реформа. Както се случи вече няколко пъти, след среща с премиера недоволните отново станаха доволни. Страх ни е да гадаем какво е било обещано на тази среща срещу „връщането на доверието".      

Въпреки сложното положение, по-неприятното е, че реално нищо не се предлага и прави, и цялата здравна реформа изглежда по-скоро политическо говорене – каквото впрочем наблюдаваме вече от години. В случая препъникамъкът бяха предложенията за изменение на ЗЗО на председателя на здравната комисия. Именно те предизвикаха острите спорове между представителите на БЛС, министъра на здравеопазването, министъра на финансите и доста други засегнати страни.

Предлаганите промени засягат основно управлението на НЗОК, Националният рамков договор (НРД), събираемостта за здравните вноски, както и санкциите и контролът. В по-голямата си част предложенията повтарят всички досегашни опити за промяна и са твърде козметични, за да изразяват някакъв старт на реформа. Включени са и добри, и не толкова добри, и безсмислени, и откровено неизпълними и необосновани мерки.

Как се случва здравната реформа

Ето някои от най-важните предложения:

Какво трябва да се случи със здравната реформа

Всички тези мерки не са достатъчно ефективни и не водят до промяна. Управляващите вече трябва да помислят за реална реформа, а не закърпване на старата. Реформата на здравеопазването в България е изключително необходима и само смели действия за разрушаване на същността й могат да я направят работеща. За целта трябва повече да се мисли за хората и за разгръщането на техните индивидуални потребности. Няма начин системата на здравеопазване да просъществува в държава, която се опитва да осигури "безплатно здравеопазване" на всички свои граждани.

Време е да се допусне индивидуалната инициатива, но необходимото условие тук е, че това трябва да става за сметка на публичния сектор. Така частният сектор ще има равноправно участие в осигуряването на здравеопазването в страната, а хората ще могат да избират къде, колко и за какво да плащат.

През последното десетилетие държавата се провали гръмко, затова трябва да се оттегли без да прави още опити, харчейки парите на данъкоплатците си. Частните здравни фондове и болници имат доказана ефективност в осигуряването на модерна, качествена е евтина здравна система.   

Най-важното правило тук е правото на избор, защото хората знаят най-добре от какво се нуждаят, а частният сектор знае най-добре как това да се случи.

 


Свързани публикации.