Слаба защита на собствеността спъва развитието на България

Съобщение до медиите

Международен индекс „Право на собственост” 2012

 

29 март 2012

Институтът за пазарна икономика представя за шеста поредна година международния индекс „Право на собственост” 2012 (International Property Rights Index – IPRI), който отчита защитата на правата на интелектуална и физическа собственост в 130 държави по света, представляващи 97% от световния БВП. Тази година 69 международни организации, между които и Институтът за пазарна икономика, си сътрудничиха с Алианс „Право на собственост”, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат шестия годишен Индекс „Право на собственост” 2012.

Индексът изследва защитата на правото на собственост по света, анализирайки три основни области: политическа и правна среда, право на физическа собственост и право на интелектуална собственост. В предговора на това издание Ернандо де Сото  се връща към „Арабската пролет” и трагичната история на Мохамед Буазизи, като обобщава:

Арабската пролет има икономически корени и те извират именно от потъпканите право на собственост и право на инициатива (или предприемачество)

Финландия продължава да води класирането за шеста поредна година с резултат 8,6 от максималните 10 точки. Плътно зад първенеца отново се нарежда Швеция с резултат от 8,5 точки, на трето място се нареждат Норвегия, Сингапур и Швейцария с 8,3 точки. На дъното на класацията е Йемен с 3,0 точки.

 

Право на собственост и икономическо благосъстояние

Основният фокус на индекса е как защитата на правото на собственост се отразява на икономическото благосъстояние на страните. Изследването разкрива, че по-добрата защита на правото на собственост води до по-висок БВП на човек от населението, повече преки чуждестранни инвестиции и по-голям ръст на икономиката. Разликата в БВП на глава от населението между първенците (първите 26 страни) и тези в дъното (последните 26 страни) е близо 8 пъти – съответно  $40,000 БВП на човек от населението за първенците и $5,000 БВП на глава от населението за последните.

 

Връзка между защитата на правото на собственост и БВП на човек от населението

Източник: IPRI 2012


Връзка между защитата на правото на собственост и икономическият растеж

Източник: IPRI 2012


Къде е България?

България заема 62-ро място (от 130 страни) с резултат 5,4 точки от максималните 10. С равен резултат и на същата позиция са още Бразилия и Индия. Тази оценка поставя страната ни в средата на класирането, като резултатът категорично ни разграничава както от най-проблематичните държави в света, така и от най-развитите такива, където традиционно правото на собственост е добре защитено.

В сравнение с 2011 година България се изкачва с 2 места в класацията, като резултатът й се подобрява с 0,1 точки. Като цяло за шестте години, в които се издава индексът, защитата на правото на собственост у нас постоянно се подобрява, но напредъкът e изключително незадоволителен – от 4,9 точки през 2007 г. до 5,4 точки през 2012 година. С този темп едва ли може да се очаква бързо забогатяване на хората. Изключително важно е да се отбележи, че ефективната защита на правото на собственост зависи изключително и само от българските власти и провалът не може да се отнесе към външни фактори. В този смисъл, ниските доходи у нас могат да бъдат обяснени в голяма степен с несигурността на гражданите и фирмите и липсата на защита, която държавата е призвана да осигурява.

Традиционно най-лошото представяне на България е при правната и политическа среда – 4,9 точки през 2012 година. Тук получаваме сравнително добра оценка за политическата стабилност, която обаче не може да компенсира ниските резултати по отношение на независимостта на съдебната власт и контрола над корупцията.

Най-добри са резултатите на България за групата правото на физическа собственост – покачване с 0,2 до 5,8 точки, което обаче продължава да е по-ниско спрямо резултата от 2010 г. (6,0 точки). Ниска оценка получаваме по отношение на под-индикатора „достъп до заеми”, което е вследствие на негативните ефекти от световната икономическа и финансова криза върху кредитния пазар в страната.

В областта на защитата на правото на интелектуалната собственост България има доста силни, но и изключително слаби резултати. В тази група показатели се намира и най-високата оценка за България в областта на патентната защита, както и най-слабата – пиратството на авторските права, за което България е посочвана като първенец в Европа.

 

Резултатите на България в Индекс 2011

Източник: IPRI 2012

 

Всичко това показва, че защитата на правото на собственост в България все още е на изключително ниско ниво и само смели реформи и силна политическа воля могат да гарантират правата на бизнеса и гражданите. Особено належащи са действията за независимост на съдебната система, борба с корупцията, улесняване на регистрацията на собственост и ограничаването на пиратството в страната.

Пълният доклад IPRI 2012 е достъпен тук.

 

За контакти: Петър Ганев, ИПИ;

тел.: (+359 2) 952 62 66;

e-mail: [email protected]

 

За повече информация, включително резултатите на различните държави, списък на организациите-партньори и пълния доклад, посетете интернет страницата на индекса:

www.InternationalPropertyRightsIndex.org


Свързани публикации.