Ще се оптимизира ли МВР най-после

Министерството на вътрешните работи доста често е давано като пример за раздут щат, високи разходи, ниска ефективност, корупция. Новият министър на вътрешните работи изяви готовност за реформи в сектора. Сега вече са ясни и първите стъпки, които са планирани за оптимизиране на разходите и структурата на МВР.

Като за начало министърът посочи, че се обмисля приватизация на почивните бази на МВР, прекратяване на сигнално-охранителната дейност и премахване на дотацията от МВР за столовете и заведенията на министерството. По думите на министъра почивните бази на МВР струват на бюджета 13 млн. лв. Друг е въпросът дали изобщо министерствата трябва да поддържат почивни бази, особено като се има предвид, че държавата не е добър собственик и има безброй примери за имоти, които отдавна не се използват (ефективно или изобщо) и в същото време всички плащат за издръжката им. По същия начин стои въпросът дали държавата трябва да развива бизнес. Такъв е случаят със сигнално-охранителната дейност (СОД) на МВР, където министерството се конкурира с частния сектор и в същото време раздава лицензи на своите конкуренти. Както наличието на подобен конфликт на интереси, така и фактът, че на практика бюджетът е на загуба от тази дейност (данните от финансовия отчет на СОД сочат, че за първото полугодие на 2013 загубата от тази дейност е над 1 млн. лв.), прави поддържането на СОД чиста загуба на обществен ресурс. По повод на сигнал за нелоялна конкуренция на държавата от фирмите в сектора преди няколко години, Комисията за защита на конкуренцията проучва практиките в редица държави в ЕС и в нито една от тях полицията не извършва подобна дейност.

Въпреки належащата нужда от гореизброените промени, най-голям акцент се поставя на намерението да се оптимизира администрацията в министерството.

Още преди месец министърът на вътрешните работа заяви, че администрацията в сектора е раздута и е 30% от състава на МВР и че се планира тя да се намали наполовина. Проблемът е, че реално щатът няма да се промени и служителите просто ще се местят на други позиции в министерството. Статистиката на Евростат показва, че България е една от страните в ЕС с най-много полицаи на глава от населението. Трябва да се спомене, че до 2010 година беше и единствената държава-членка, която не предоставяше данни за броя на полицейските си служители, защото информацията беше обявена за държавна тайна. Второ, имайки предвид, че страните в ЕС поддържат по-малко полицаи на глава от населението, запазването на щатната бройка в МВР очевидно не е ключът към осигуряването на повече сигурност. сигурността няма да се повиши с повече полиция, дори напротив. Разходите на МВР през последните години не са падали под 1 млрд. лв., а за 2013 година предвидените средства са 1 131 320 000 лв. или с над 13% повече от заложените през 2012 г., като вероятно ще се изхарчат дори повече (отчетите за изпълнението на бюджета показват тенденцията действително направените разходи да са по-големи от предвидените). Като се има предвид, че заетите в министерството са 55 170 души (по доклада за състоянието на администрацията през 2012 г.), а над 88% от предвидените през 2013 г. разходи на министерството са за персонал, подобна щатна численост изглежда неоправдана. Оптимизацията на щатния състав ще освободи огромен ресурс, който може да се насочи към осъвременяване на работните средства и увеличение на заплащането на заетите.

Преди няколко години ИПИ прави изследване на проблемите в МВР и въпреки че проблемите са много, те са преодолими и има достатъчно примери за успешни реформи в сектора на сигурността. Разбира се, нужна е политическа воля и твърдост за истинска оптимизация на МВР, за да може държавата да осигурява сигурността, за която гражданите плащат. 


Свързани публикации.