Ще се има ли в крайна сметка координация на политиката и законодателството?

 

Според официални изявления и слухове, правителството изглежда сериозно мисли да създаде отдел, който, бидейки достатъчно високо в държавната администрация, да се занимава със следното:

  • а) да съгласува намеренията за промяна в политиката и проектите за закони и други актове, които прилагат тази политика;

  • б) да оценява ползите и разходите от политиката и законодателството и ако вторите са повече от първите или спира разработването им или намалява разходите, ако се докаже и прецени, че без тях не може;

  • в) да координира процеса на консултации с гражданството, като не създава привилегии, позволява използването на съвременни технически средства, дава на участниците възможност да разберат какво предлагат и коментират другите, осигуряват правото на мнение и коментар и задължението да бъде отговорено на тези мнения и коментари;

  • г) прави възможно използването на един и същи език и едни същи процедури от всички участници в политическия и законодателния процес;

  • д) поддържа лесно достъпен архив за намеренията и обсъжданията

Идеята е доста стара. В началото на 2000 г. тогавашният министър председател и министърът на държавната администрация получиха доклад с основания за въвеждане на такива процедури и координация (плюс примерен проект на постановление). След това същите, но по-добри и подробни (световният опит в тази област се развиваше, включително в “нова” Европа) материали отидоха при предишното правителство. Но то предпочете да започне няколко проекта, финансирани от Брюксел, вместо да започне на прави анализи и оценки на политиките и законодателството.

Получи се известна вицова ситуация. Отишло правителството при един мъдрец и го попитало: “какво да правим с непрекъснато бликащите идеи за законодаване, регулиране и притеснение на гражданството?” Мъдрецът отвърнал: “ще ви дам три съвета: първо, мислете; след туй режете; второ, мислете; след туй режете и трето – мислете; след туй режете”. Правителството се върнало у дома и започнало да мисли с кое от трите да започне.

Знак, че днес нещо положително е замислено и дори май започва да се прилага е новата страница на правителството в Интернет ( http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0035&g = ). В нея за първи път се появява рубриката “проекти”. Но там може да бъде намерен само проектът за нов наказателно-процесуален кодекс. Няма други важни правителствени законопроекти. А възможността за мнение е засега само по поводи, за които кабинетът специално пита в рубриката “обратна връзка”. Както и при предишни правителства, няма дневен ред на предстоящи заседания. За разлика от предишни правителства, решенията от отминали заседания се качват с голямо закъснение.

На тази страница няма и проекто-документа, с който ще се учреди въпросния отдел и неговите процедури. Предполагаме обаче, че става дума за проекто-постановление, разработено от предишното правителство. То бе изпратено за коментар на различни организации с опит и експертиза в началото на тази година от тогавашния секретар на министерски съвет. От всички, изглежда, само ИПИ отговори. Дано предложенията ни са взети предвид. Освен коментарите по текста на проекта (които бяха доста обширни и подробни), ние си разработихме отделен проект, за да покажем как според нас трябва да изглежда един такъв акт. На тези, които се интересуват от подробности, препоръчваме следната страница в Интернет: www.ria-studies.net.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.