Ядрени илюзии

През седмицата от министерството на енергетиката обявиха нови идеи заразвитие на ядрената енергетика. Става въпрос за обединяването в една компанияна АЕЦ “Белене” и пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй”. Министър Ковачеваргументира това си намерение с предстоящото изваждане от експлоатация напървите четири блока на АЕЦ “Козлодуй”. По данни от пресата разбрахме, ченовата компания ще бъде правоприемник на задълженията на АЕЦ “Козлодуй”и че предстои до края на юли да бъде обявен конкурс за избор на технологияи изпълнител, както и конкурс за избор на финансов консултант на проектАЕЦ “Белене”. Също така се споменава, че общото финансиране на проекта щебъде около 2,5 млрд. евро, като този път не се уточнява формата и размерана държавното участие.

Както е ставало въпрос и в предишни наши коментари, до момента правителствотоне е представило пред обществеността икономически анализ, който да обосновавастроителството на нова атомна централа (връзка).Вместо това, постоянно се обсъждат различни схеми и варианти, като общиятзнаменател е, че правителството се опитва да започне строителството в най-краткисрокове.

Последното предложение за обединяване на пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй”с АЕЦ”Белене” в една компания е в посока на засилване на неяснотата, вместокъм повече прозрачност пред данъкоплатците. Обединяването на двете компанииозначава усложняване на каквито и да било икономически анализи и едновременнос това, “замъгляване” на резултатите от инвестицията. Ако идеята се реализира,вероятно никога няма да стане ясно какво е цената за един киловатчас в новатацентрала.

Обединяването на двете компании вероятно означава, че специалистите отпети и шести блок ще бъдат използвани за построяването на новата централа.Тоест, новото развитие говори за намерение да се завърши старият проектза руски реактор ВВЕР-1000.

Също така се увеличава несигурността и рисковете пред участието на вътрешнии външни инвеститори. За всеки инвеститор вече ще е необходимо не само добреда анализира състоянието на изградената инфраструктура в АЕЦ “Белене”, нои да включи в оценките си състоянието на АЕЦ “Козлодуй” и то в условиятана държавен монопол, като едновременно с това трябва да предвиди дали, когаи в каква степен ще се либерализира пазара на електроенергия. Например,инвеститорът трябва да оцени какви ще бъдат разходите по затваряне на третии четвърти блок, защото може да се окаже, че това ще бъде разход за новосформиранотодружество. При това положение инвеститорите, които разполагат с повече вътрешнаинформация ще бъдат в далеч по-добра конкурентна позиция спрямо всички останали.

Както сме казвали и преди пазарното решение е изграждането на АЕЦ “Белене”с частни капитали без държавно участие, когато бизнесът има интерес да финансиратази идея. Държавата може да подпомогне едно такова развитие, като либерализирапазара на електроенергия и създаде условия за свободен достъп на частникапитали. Либерализирането на пазара ще промени търсенето и предлаганетои ще покаже дали има необходимост от изграждането на нови мощности.

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.