Я, колко социални разходи в Бюджет 2003! Кой плаща сметката?

Word Format (Word Format)

В бюджета за следващата година основно място заемат т.н. социални разходи. Те са около 38% от общите нелихвени плащания в бюджета и около 14% от БВП. И двете цифри показват нарастване спрямо 2002 г. В някакъв смисъл беше основателно този бюджет да се нарече „социален“. Разбира се, основно място в тези около 5 млрд. социални разходи имат плащанията на НОИ за пенсии – 64%.

Ето как изглеждат участниците в българската икономика от гледна точка на държавния бюджет.

Има около 2,5 милиона души, които добавят стойност в частния сектор и държавни предприятия, за които можем да кажем, че произвеждат, а не завземат стойност. Има около 2,4 милиона пенсионери, 600 хиляди безработни, 440 хиляди хора „извън работната сила“ (без да са студенти или ученици) и около 350 хиляди заети в бюджетната сфера. Останалите около 1,7 милиона са деца и студенти.

Т.е. онези, които произвеждат доход са първите 2,5 млн. – около 40% от хората в България, които не са деца или студенти.

Ако разделим сумата на социалните разходи на броя на хората, които произвеждат стойност, ще видим, че всеки един от тях трябва да плати средно около 2000 лв. през следващата година, за да поддържа социалните харчове на държавния бюджет.

Само за пенсии се дължат по 104 лв. месечно от всеки произвеждащ човек. Пенсионното бреме по традиция се разпределя на две: данък „пенсия“ (наричан още задължително пенсионно осигуряване) и други данъци, които се вливат в централния бюджет, а пък централният бюджет излива пари в НОИ.

През 2003 г. се предвижда централният бюджет да предостави субсидия на НОИ в размер на 945 млн. лева. Общата сума, която централният бюджет ще излее в НОИ (вкл. осигуровките на държавни служители) възлиза на около 1,127 млрд. лв. През 2001 г., за която има окончателен доклад за финансите на НОИ (повече за него виж тук), централният републикански бюджет отпусна на НОИ 862 млн. лв. или 39% повече от гласуваната от Народното събрание субсидия от 620 млн. лв. Тогава очакванията за дефицита на фонд „Пенсии“ бяха за 442 млн. лв., а той се оказа 700 млн. лв.

Общото плащане от централния бюджет към НОИ през следващата година ще бъде 90% от сбора на приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица. Очевидно е, че вноските за обещаната държавна пенсия не стигат за пенсиите, които са обещани на сегашните пенсионери. НОИ – класическа форма на финансова пирамида – все повече зависи от данъците, срещу които няма дори обещание за държавна пенсия.

И данък „пенсия“, и конвенционалните данъци се налагат върху произвеждащите 40% в България. Тежестта е почти невъзможно да бъде увеличена, а очакванията за пенсии няма да станат по-малки.

Напомняме, че рационалното решение е в следната посока: НОИ се закрива от началото на 2004 г. Бъдещите пенсионери сами поемат отговорността за старините си – осигуряват се в частни фондове или спестяват по друг начин. (предложение за промяна може да прочетете тук ).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.