Протекционизмът води до скъпи домати

През седмицата анализ на държавната комисия по стоковите борси и тържищатапоказа, че цените на доматите между 12 и 23 юли са най-високите за тозипериод през последните пет години. По същото време през 2003 г. и 2002 г.доматите са се продавали на едро средно по 61 ст. за килограм. През 2004г. цените на доматите на едро са между 1 лв. и 1,6 лв.
През юли цените на доматите достигнаха до нива от 1,80-2 лв. на дребно,като в определени случаи дори се покачиха до 2,5-2,7 лв. Сравнявайки ценитена дребно през 2004 г. спрямо предишни години, покачването е между два итри пъти.

Производители от Пазарджишко (и други региони) заплашиха да блокират митницитеи транспортните възли към страната, ако бъде разрешен безмитен внос на домати.Според изказвания на представители на производителите на домати се казваче, “ние нямаме вина за високите цени на доматите, а оскъпяването идвалопо веригата производител-прекупвач-краен потребител.

В периода от 1 юли до 31 август конвенционалното мито при внос на доматие 40% +200 евро за тон. Съгласно споразумението за свободна търговия с Турцияпри внос от тази страна митото е 22.5% + 110.25 евро за тон в рамките наопределена квота. Само че квотата от 1 млн. тона е изчерпана още към 30март, така че вносът от Турция, след изчерпването й, следва да се осъществявапри общите условия (повечеподробности).

В много материали на екипа на ИПИ е ставало въпрос за негативните ефектиот протекционистичните мерки. Това, което се случва с пазара на домати евъзможно най-добрата илюстрация на проблемите, които следват от използванетона защитни мерки по вноса. В момента близо осем милиона потребители плащатот два до три пъти по-високи цени, защото правителството “предпазва” производителитена домати. Освен това високите цени на доматите увеличават суровинните разходина консервните предприятия и ограничават техния производствен и експортенпотенциал.

Правителството “защитава” и много други производители, така че потребителитеплащат над пазарните цени за редица стоки. Това значително увеличава разходитена всички домакинства. По различни поводи, представители на властта обявяваттвърди намерения за борба с бедността. При това положение една от първитемерки в тази насока би следвало да бъде премахването на ограниченията предтърговията.

Когато намалее предлагането на дадена стока на пазара и има изключителновисоки мита по вноса е съвсем в реда на нещата да се стигне до драстичнопокачване на цените. Явление, което много хора неправилно наричат спекула,а всъщност става въпрос за процес, вследствие изкривяването на пазара садминистративни мерки. Разбира се, възможно е в определение случаи някои“търговци с атлетично телосложение” да определят цени с не пазарни методи,но по-важното е, че ако нямаше ограничения по вноса, пазарът щеше по естественначин да се саморегулира и да отнеме възможността на такива “търговци” дапредизвикват допълнителни изкривявания. Тоест, изводът, който следва дасе направи е, че именно изкривяванията на пазара с административни мерки(ограниченията по вноса) дават възможност за съществуването на вторичниизкривявания (“търговци с атлетично телосложение”).

Загубата на благосъстояние е огромна, защото потребителите заплащат многопо-висока цена от международната през юли и се поддържат неефективни производители.Поради държавната намеса, разпределението на ресурсите се определя не отсравнителните или конкурентните предимства, а ресурсите се насочват споредизкуствено създадени от правителството с административни мерки възможности(защитавайки местните производители от международната конкуренция). В средносрочени дългосрочен план това води до намаляване на конкурентноспособността идо по-нисък икономически растеж.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.